Podyplomowe architekturaBaner FE

Architektura I stopnia

Kierunek Architektura gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Student w trakcie trwania studiów poznaje przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej.

Informacje ogólne

Ogólne informacje na temat kierunku architektura...

więcej »

Władze instytutu

Informacje dotyczące władz instytutu oraz dyżurów dyrektora i zastępcy dyrektora...

więcej »

Sekretariat

Dane kontaktowe do sekretariatu oraz informacje o dyżurach dla studentów...

więcej »

Dyżury pracowników

Dyżury pracowników kierunku Architektura....

więcej »

Harmonogram zajęć

Harmonogramy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych...

więcej »

Komunikaty

Aktualne informacje z życia Instytutu...

więcej »
1 2 3