Fundusze pielęgniarstwoRekrutacja 2017rekrutacja 2017/2018Drzwi otwarte

Architektura II stopnia

Informacje ogólne

Architektura jest prestiżowym kierunkiem dla studentów ze szczególnymi uzdolnieniami technicznymi i artystycznymi, mających kształtować estetykę przestrzeni publicznej. poziom kształcenia: studia drugiego stopnia forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 3 semestry: obejmują po 15 tygodni nauki, w dwóch ściśle ze sobą powiązanych, jednocześnie realizowanych działaniach edukacyjnych: zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych profil kształcenia: praktyczny...

więcej »

Władze Instytutu

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Sekretariat

Dane dotyczacy godzin pracy sekretariatu...

więcej »

Dyżury pracowników

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Harmonogram zajęć

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Komunikaty

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »
1 2 3