Casting do radiaBaner FEFunkcjonalność i estetyka

AZS PPWSZ

W dniu 09.11.2017r odbyło się walne zebranie  Klubu Uczelnianego AZS PPWSZ.

Klub AZS PPWSZ podlega lokalnie pod Organizację Środowiskową AZS Kraków i działa w oparciu o swój Regulamin. W ramach działalności powołanego klubu studenci będą mogli rywalizować w Akademickich Mistrzostwach Małopolski, a najlepsi z nich na popularnych AMPach.

            Celami statutowymi Klubu są m.in.:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie stanu zdrowia społeczności akademickiej.

2.  Rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim.

3. Powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska.

Dotychczasowe kluby sportowe działające na Uczelni zostały przekształcone w sekcje klubowe o charakterze rekreacyjnym. W związku z powołaniem nowych sekcji studenci będą mogli uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach z zespołowych gier sportowych, sportów walki, lekkiej atletyki, sportów siłowych i tanecznych.

Wkrótce zostanie utworzona zakładka na stronie Uczelni gdzie znajdą się wszystkie ważne informacje dotyczące przynależności, imprez i przedsięwzięć organizowanych przez poszczególne sekcje KU AZS PPWSZ.

Na spotkanie przybyli zainteresowani studenci, pracownicy oraz trenerzy. Powołany został Zarząd KU AZS PPWSZ w skład którego weszli: 

dr Paweł Gąsior - Prezes

mgr Bartosz Gotkiewicz - Wiceprezes

Dominika Fudalewicz - Sekretarz

Robert Maurer - Członek skarbnik

mgr Tytus Iwański - Członek

Mateusz Węgrzyn – Członek

 

Zapraszamy wszystkich studentów do zrzeszenia i włączenia się w działalność klubu.

Oprac. dr Paweł Gąsior