Fundusze pielęgniarstwoRekrutacja 2017rekrutacja 2017/2018Drzwi otwarte

Filologia Angielska

Informacje ogólne

Pragniemy wykształcić absolwentów reprezentujących bardzo wysoki poziom przygotowania filologicznego oraz praktycznego. Studia I stopnia pozwalają absolwentowi legitymować się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu nauczyciela lub tłumacza.

więcej »

Władze instytutu

Informacje dotyczące władz instytutu oraz dyżurów dyrektora i zastępcy dyrektora...

więcej »

Sekretariat

Dane kontaktowe sekretariatu Instytutu Humanistycznego oraz informacje o dyżurach dla studentów...

więcej »

Komunikaty

Komunikaty dla studentów...

więcej »

Harmonogramy zajęć

HARMONOGRAMY STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

więcej »

Plany studiów

Plan studiów dla FA, rocznik 2016/2017 studia stacjonarne, niestacjonarne, specjalność nauczycielska, tłumaczeniowa, język angielski z językiem niemieckm <POBIERZ> Plan studiów dla FA studia stacjonarne dla rocznika 2015/2016 - specjalność: nauczycielska i tłumaczeniowa <POBIERZ> język angielski z językiem niemieckim <POBIERZ> dla rocznika 2013/2014 i 2014/2015 - specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa <POBIERZ> Plan studiów dla FA studia...

więcej »
1 2 3