Dzień Otwarty 2018Baner FE

Filologia Angielska I stopnia

Prezentacje mają na celu umożliwienie studentom wyjścia ze swoimi badaniami i przemyśleniami  naukowymi poza kontekst standardowych zajęć dydaktycznych. Promowana jest szeroko rozumiana interdyscyplinarność zwłaszcza w jej humanistycznym zakresie. Co więcej prezentacje są doskonałą okazją do zaprezentowania się szerszej publiczności i ukazują problematykę naukową poruszaną na wykładach, ćwiczeniach i seminariach w PPWSZ w Nowym Targu. Jednocześnie prezentacje kształtują w studentach umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi oraz przyczyniają się do samodzielnego rozwijania zainteresowań naukowych. 

Oprac. dr Wojciech Majka

Informacje ogólne

Pragniemy wykształcić absolwentów reprezentujących bardzo wysoki poziom przygotowania filologicznego oraz praktycznego. Studia I stopnia pozwalają absolwentowi legitymować się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu nauczyciela lub tłumacza.

więcej »

Władze instytutu

Informacje dotyczące władz instytutu oraz dyżurów dyrektora i zastępcy dyrektora...

więcej »

Sekretariat

Dane kontaktowe sekretariatu Instytutu Humanistycznego oraz informacje o dyżurach dla studentów...

więcej »

Komunikaty

Komunikaty dla studentów...

więcej »

Harmonogramy zajęć

HARMONOGRAMY STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

więcej »

Plany studiów

Plan studiów dla FA, rocznik 2017/2018 studia stacjonarne, niestacjonarne, specjalność nauczycielska, tłumaczeniowa <POBIERZ> Plan studiów dla FA, rocznik 2016/2017 studia stacjonarne, niestacjonarne, specjalność nauczycielska, tłumaczeniowa, język angielski z językiem niemieckm <POBIERZ> Plan studiów dla FA studia stacjonarne dla rocznika 2015/2016 - specjalność: nauczycielska i tłumaczeniowa <POBIERZ> język angielski z językiem niemieckim <POBIERZ>...

więcej »
1 2 3 4