Podyplomowe architekturaBaner FE

Fizjoterapia II stopnia

Zasady rekrutacji

Informacje ogólne

  Sylwetka absolwenta Koncepcja kształcenia na kierunku fizjoterapia ma na celu osiągnięcie przez absolwentów kompleksowej wiedzy w zakresie fizjoterapii.   Na studia drugiego stopnia składają się zajęcia, które umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy specjalistycznej dla zawodu fizjoterapeuty, a także, ćwiczenia kliniczne i  praktyka zawodowa pozwalające na zdobycie specyficznych umiejętności zawodowych. Ich celem jest poszerzenie zakresu treści programowych o te,...

więcej »

Władze Instytutu

Informacje dotyczące władz Instytutu...

więcej »

Sekretariat

Dane kontaktowe sekretariatu kierunku fizjoterapia oraz informacje o dyżurach dla studentów...

więcej »

Dyżury pracowników

             DYŻURY  PRACOWNIKÓW  DYDAKTYCZNYCH W  INSTYTUCIE  NAUK O ZDROWIU  KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia  II-GO STOPNIA                    W  ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 ----> przejdź dalej  

więcej »

Harmonogramy zajęć

Harmonogramy zajęć dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o sprawdzanie harmonogramu na dzień przed zajęciami ze względu na możliwe zmiany.

więcej »

Sesja egzaminacyjna

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »
1 2 3