Podyplomowe architekturaBaner FE
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk Technicznych
Kierunek Gospodarka Przestrzenna
telefon: 18 261 07 29
int@ppwsz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 261 07 28
dos@ppwsz.edu.pl

Gospodarka Przestrzenna

Informacje ogólne

    Na kierunku gospodarka przestrzenna na studiach I stopnia o profilu praktycznym student po pierwszym roku studiów wybiera kształcenie spośród dwóch specjalności  1. Gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną  2. Geoinformatyka Studenci mogą kształcić się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Interdyscyplinarne studia pozwalają zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje...

więcej »

Władze instytutu

Informacje dotyczące władz instytutu oraz dyżurów dyrektora i zastępcy dyrektora...

więcej »

Sekretariat

Dane kontaktowe do sekretariatu oraz informacje o dyżurach dla studentów...

więcej »

Dyżury pracowników

prof. zw dr hab inż. Zbigniew Piasek - wtorek 9:30 - 10:30, 19:00 - 20:30 - w dniu zajęć s. T 2.35 prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik - piątek 8:00 - 10:00 - w dniu zajęć p. 344 prof. dr hab. Krystyna German - poniedziałek 12:00 - 13:00 - p. 344 prof. dr hab. inż. Krzysztof Bieda - środa 14:15 - 15:00 - p. 326 dr hab. inż. Jacek Pijanowski - piątek 14:30 - 15:30 - p. 344 dr hab. inż. arch. Hubert Mełges - piątek 16:00 - 17:00 w terminach zajęć - p. 336 dr inż. Jacek...

więcej »

Harmonogram zajęć, plan studiów

Harmonogramy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych...

więcej »

Komunikaty

Aktualne informacje z życia Instytutu...

więcej »
1 2 3