EurostudentFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk Technicznych
Kierunek Gospodarka Przestrzenna
telefon: 18 261 07 29
int@ppwsz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 261 07 28
dos@ppwsz.edu.pl

Gospodarka Przestrzenna

REKRUTACJA NA STUDIA

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej ...

więcej »

Informacje ogólne

    Na kierunku gospodarka przestrzenna na studiach I stopnia o profilu praktycznym student po pierwszym roku studiów wybiera kształcenie spośród dwóch specjalności  1. Gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną  2. Geoinformatyka Studenci mogą kształcić się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Interdyscyplinarne studia pozwalają zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje...

więcej »

Władze instytutu

Informacje dotyczące władz instytutu oraz dyżurów dyrektora i zastępcy dyrektora...

więcej »

Sekretariat

Dane kontaktowe do sekretariatu oraz informacje o dyżurach dla studentów...

więcej »

Dyżury pracowników

prof. zw dr hab inż. Zbigniew Piasek - wtorek 9.45 - 10.30, 19:00 - 20:30 - w dniach zajęć s. T 2.35 dr hab inż. arch. Krzysztof Skalski - wtorek 14.45 - 15.45 pok. 324 dr hab. inż. Jacek Pijanowski - piątek 11.30 - 11.45, 13.00 - 13.30, 15.00 - 15.15 s. 2,02 dr inż. arch. Zbigniew Fedyczkowski - środa 15.15 - 16.00 s. 2,02 dr inż. Jacek Gniadek - poniedziałek 9.00 - 9.45 pok. 344 dr Krzysztof Miraj - czwartek 17.15. - 18.00 pok. 344 dr Jolanta Brandys - czwartek  10.15 -...

więcej »

Harmonogram zajęć, plan studiów

Harmonogramy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych...

więcej »
1 2 3