Fundusze pielęgniarstwoRekrutacja 2017Magisterskie anglistyka rekrutacjarekrutacja 2017/2018Brama do PodhalaDrzwi otwarteppwsz

Gospodarka Przestrzenna

REKRUTACJA NA STUDIA

Rekrutacja od 22 maja do 22 lipca.

więcej »

Informacje ogólne

    Na kierunku gospodarka przestrzenna na studiach I stopnia o profilu praktycznym student po pierwszym roku studiów wybiera kształcenie spośród dwóch specjalności  1. Gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną  2. Geoinformatyka Studenci mogą kształcić się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Interdyscyplinarne studia pozwalają zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje...

więcej »

Władze instytutu

Informacje dotyczące władz instytutu oraz dyżurów dyrektora i zastępcy dyrektora...

więcej »

Sekretariat

Dane kontaktowe do sekretariatu oraz informacje o dyżurach dla studentów...

więcej »

Dyżury pracowników

prof. zw dr hab inż. Zbigniew Piasek - prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik -  prof. dr hab. Krystyna German -  prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Skalski -  dr inż. arch. Zbigniew Fedyczkowski -  dr sztuki Jerzy Gruszczyński -  dr hab. inż. Jacek Pijanowski -  dr hab. inż. arch. Hubert Mełges -  dr hab. Ewa Kmiecik -  dr Krzysztof Miraj - dr Jolanta Brandys -  dr inż. Jacek Gniadek -  dr Magdalena Gorzelany - Dziadkowiec -  dr Anna Baranowska - Wolnicka -  dr...

więcej »

Harmonogram zajęć, plan studiów

Harmonogramy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych...

więcej »
1 2 3