Dzień Otwarty 2018Baner FE

III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Podróżowanie - pasja i sposób na życie"

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki oraz Dział Nauki i Wydawnictw Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu serdecznie zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców „Podróżowanie – pasja i sposób na życie”, która odbędzie się 13 kwietnia 2018 r.

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów, którzy pragną podzielić się wiedzą i własnymi doświadczeniami naukowymi.

 

Cele konferencji:

Celem konferencji jest ukazanie szeroko pojętej idei podróżowania oraz sposobów realizowania podróży przez młodych.

 

Obszary tematyczne:

  1. Rodzaje, formy i kategorie turystyki – trendy i tendencje
  2. Nowoczesne narzędzia wykorzystywane w turystyce
  3. Wioski i szlaki tematyczne
  4. Turystyka kulinarna
  5. Wydarzenia kulturalne i eventy jako produkt turystyczny
  6. Innowacyjne i niekonwencjonalne rozwiązania w turystyce
  7. Turystyka jutra – kierunki, skutki i efekty przemian
  8. Rola mediów społecznościowych w kreowaniu sposobów na podróżowanie
  9. Bezpieczeństwo w turystyce
  10. Sposoby na zdobywanie świata

 

Efekt konferencji:

Obfitość problematyki zawartej w tytule naszej konferencji mobilizuje młodych naukowców do podjęcia dyskusji na tematy istotne dla dalszego rozwoju turystyki. Konferencja pozwoli na wymianę doświadczeń, myśli i analiz. Organizacja tego wydarzenia pozwoli na integrację  z różnych ośrodków akademickich oraz wymianę doświadczeń i poglądów, a co za tym idzie na szeroko rozumianą współpracę.

 

Patronat Honorowy:    

Dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw., Rektor PPWSZ w Nowym Targu

 

Komitet Naukowy:          

Prof. dr hab. Bronisław Górz

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Dr hab. Tadeusz Ambroży

Dr hab. inż. Marek Doktor

Dr Danuta Żiżka 

 

Komitet Organizacyjny:    

Dr Małgorzata Wesołowska

Mgr Iwona Hodorowicz

Mgr Agnieszka Krzystyniak

 

Biuro Konferencji:         

Dział Nauki i Wydawnictw

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

tel. (18) 26 10 737

e-mail: turystyka@ppwsz.edu.pl

 

Informacje organizacyjne:

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Forma prezentacji:

- referat (prezentacja multimedialna)

Nadsyłanie zgłoszeń na podstawie karty zgłoszenia do dnia 3 kwietnia 2018 r. na adres e-mail: turystyka@ppwsz.edu.pl lub faxem (18) 26 10 708, bądź na adres: PPWSZ w Nowym Targu,
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ.

 

Do pobrania: komunikat, karta zgłoszenia

 

Uczestnictwo w Konferencji było równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, utrwalonego na zdjęciach, w celach informacyjnych związanych z realizacją i przebiegiem Konferencji, poprzez rozpowszechnianie go za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz we wszelkich innych materiałach informacyjnych, publikacjach, w tym czasopismach wydawanych przez Organizatora. Wyrażenie zgody udzielane jest na czas nieokreślony i obejmuje zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, jego imienia i nazwiska na zdjęciach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

 

Galeria zdjęć: