Legia akademickawiosnaFA projektBaner FE

III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Podróżowanie - pasja i sposób na życie"

13 kwietnia 2018 r. w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. „Podróżowanie - pasja i sposób na życie”, zorganizowana przez Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki, Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki oraz Dział Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu. W Konferencji wzięło udział łącznie 35 studentów, rekrutujących się  z PPWSZ w Nowym Targu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Łódzkiego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan dr Krzysztof Trochimiuk Prorektor ds. studenckich PPWSZ w Nowym Targu, wykład otwierający poświęcony samotnej wyprawie w góry Tiān Shān na terenie Kirgistanu i Kazachstanu, wygłosił mgr Kornel Roztocki – doktorant Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po tym wystąpieniu przyszedł czas na referaty prelegentów. W 23 bardzo ciekawych referatach pokazane zostały różne oblicza współczesnego podróżowania. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszyli m.in. kwestie wyzwań stojących przed pilotem wycieczek, ukazane zostały różnorodne możliwości ekonomicznego podróżowania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających współczesnego turystę. Kilka prelekcji poświęconych było pięknym zakątkom Europy, stanowiły one niezwykle ciekawe wspomnienia z wyjazdów studenckich. Nie zabrakło też informacji o różnorodnych rodzajach turystyki, choćby turystyce kulinarnej, turystyce sportowej, czy fascynującej turystyce urban exploration. Podczas konferencji przedstawiono ponadto wyniki badań dotyczące stosowania innowacyjnych narzędzi i metod w turystyce. 

Konferencja stała się okazją do poszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz integracji ze studentami z innych uczelni. Przez cały czas trwania konferencji uczestnicy zdawali się być  w świetnych nastrojach, pełni energii do nowych działań w przyszłości.

 

Opracowanie: mgr Iwona Hodorowicz i dr Małgorzata Wesołowska

Zdjęcia: mgr Iwona Hodorowicz, dr Małgorzata Wesołowska, mgr Agnieszka Krzystyniak

 

Link do zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/1SPlpx6AvymcoFUp8Str6kCsL7vleQ8iT

 

Uczestnictwo w Konferencji było równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, utrwalonego na zdjęciach, w celach informacyjnych związanych z realizacją i przebiegiem Konferencji, poprzez rozpowszechnianie go za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz we wszelkich innych materiałach informacyjnych, publikacjach, w tym czasopismach wydawanych przez Organizatora. Wyrażenie zgody udzielane jest na czas nieokreślony i obejmuje zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, jego imienia i nazwiska na zdjęciach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

 

Galeria zdjęć: