Legia akademickawiosnaFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Komisja Wyborcza
komisjawyborcza@ppwsz.edu.pl

Informacje bieżące


16-11-2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 15.11.2018 r. przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Senatu i Kolegium Elektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Nowym Targu. W kuriach nauczycieli akademickich posiadajacych stopień naukowy co najmniej doktora wybrani zostali nowi przestawiciele Instytutów Uczelni w Senacie i Kolegium Elektorów w osobach:


WYBORY DO SENATU

  • dr hab. Janusz Ślusarczyk - Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki
  • dr Krzysztof Waśkowski - Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki
  • dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak - Instytut Nauk o Zdrowiu

 

WYBORY DO KOLEGIUM ELEKTORÓW

  • dr inż. arch. Rafał Mirek - Instytut Nauk Technicznych

 

     Komisja Wyborcza PPWSZ w Nowym Targu

.......................................................................................................................  

 

14-11-2018

 Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, iż w dniu jutrzejszym tj. 15.11.2018 r. w kuriach nauczycieli akademickich posiadajacych stopień naukowy co najmniej doktora w Instytutucie Nauk Technicznych, w Instytucie Nauk o Zdrowiu oraz w Instytucie Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki odbędą się wybory uzupełniające do Senatu i Kolegium Elektorów PPWSZ w Nowym Targu. Poniżej podajemy godziny spotkań wyborczych.

Instytut Nauk Technicznych (wybory do Kolegium Elektorów)
godz. 9.00 - sala T1.30A

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki (wybory do Senatu)
godz. 10.00 -  sala T1.30A

Instytut Nauk o Zdrowiu (wybory do Senatu)
godz. 12.00 - sala T1.30A


    Komisja Wyborcza PPWSZ w Nowym Targu

....................................................................................................................... 

 

05-11-2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem czynności wyborczych, od dzisiaj, tj. 05.11.2018 r. do piątku - 09.11.2018 r. (do godz. 15.00) istnieje możliwość zgłaszania kandydatów do Senatu
i Kolegium Elektorów PPWSZ w Nowym Targu.

Dokładne informacje na temat przebiegu zgłaszania kandydatów wraz z listami osób posiadających czynne i bierne prawo wyborcze oraz formularzem zgłoszenia kandydatów znajdziecie Państwo w sekretariatach Instytutu Nauk o Zdrowiu, Instytutu Nauk Technicznych orazInstytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki.

Komisja Wyborcza PPWSZ w Nowym Targu        

.......................................................................................................................

 

24-10-2018

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze z pojawieniem się wakatów w Senacie i Kolegium Elektorów PPWSZ w Nowym Targu oraz konieczność uzupełnienia składu Senatu PPWSZ o nowych przedstawicieliw zwiazku z otwarciem nowych kierunków studiów w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, Komisja Wyborcza PPWSZ podjęła uchwałę dot. przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Zgodnie z uchwalonym kalendarzem czynności wyborczych, spotkania wyborcze kurii nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy co najmniej doktora  w Instytucie Nauk Technicznych, w Instytucie Nauk o Zdrowiu oraz w Instytucie Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki odbędą się w dniu 15 listopada 2018 r.


KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH:

od 5 listopada do 9 listopada 2018 r.
(w dniu 9.11.2018 r. do godz. 15.00)
zgłaszanie kandydatów do Senatu PPWSZ
w kuriach Instytutu Nauk Technicznych, Instytutu Nauk o Zdrowiu
oraz Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

od 5 listopada do 9 listopada 2018 r.
(w dniu 9.11.2018 r. do godz. 15.00)

zgłaszanie kandydatów do Kolegium Elektorów PPWSZ
w kurii Instytutu Nauk Technicznych

15 listopada 2018 r. (czwartek)
wybory uzupełniające do Senatu PPWSZ w Nowym Targu
oraz do Kolegium Elektorów PPWSZ w Nowym Targu

 

Komisja Wyborcza przekaże sekretariatom w/w jednostek Uczelni, na kilka dni przed rozpoczęciem czynności wyborczych (tj. przed 5 listopada 2018 r.)  szczegółową instrukcję dot. przeprowadzania wyborów wraz z formularzami zgłoszeń kandydatów i listą pracowników posiadających
czynne i bierne prawo wyborcze.


Komisja Wyborcza PPWSZ w Nowym Targu