Fundusze pielęgniarstwoRekrutacja 2017Magisterskie anglistyka rekrutacjarekrutacja 2017/2018Brama do PodhalaDrzwi otwarteppwsz

INFORMACJE O UCZELNI

Informacje o Uczelni

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce uczelnia wyższa utworzona na wniosek samorządu województwa. Patronat nad nią objęły Uniwersytet Jagielloński oraz krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. 

więcej »

Akty prawne

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym Statut PPWSZ - obowiązuje od 20.11.2015  Regulamin Organizacyjny PPWSZ Strategia rozwoju PPWSZ  

więcej »

Jakość kształcenia

Jakość kształcenia jest procesem ustawicznej kontroli oraz oceny przebiegu toku i warunków nauczania . Dlatego też w PPWSZ uchwalono Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia ( USDJK) , którego podstawowym celem obejmującego swoim zakresem funkcjonowania nauczycieli akademickich oraz studentów wszystkich kierunków, poziomów i form studiów jest zapewnienie kształcenia na najwyższym poziomie poprzez: planowanie, organizowanie i realizowanie procesu dydaktycznego,...

więcej »

Fundacja na rzecz PPWSZ

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Biblioteka

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Baza nauczycieli dydaktycznych

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »
1 2