wielkanoc 2019Legia akademickaFA projektBaner FE

Informacje ogólne

Ogólne informacje na temat kierunku architektura...

4 - letni tok studiów

Kierunek Architektura gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Student w trakcie trwania studiów poznaje przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej. Absolwent kierunku Architektura po ukończeniu 4-letnich...

więcej »

3,5 - letni tok studiów

KIERUNEK ARCHITEKTURA - STUDIA I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM Zatrudniając 44 nauczycieli akademickich oferuje nowatorskie, wysokiej jakości usługi edukacyjne kształtuje, rozwija wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne studentów, przygotowując ich do wykonywania czynności zawodowych. Dokonując analizy osiąganych efektów kształcenia, także poprzez utrzymywanie kontaktów z absolwentami i wykorzystywaniu otrzymanych od nich informacji, doskonali jakość...

więcej »