Dzień Otwarty 2018Baner FEPodyplomowe architekturaankieta 2018

Kierunek inżynieria środowiska

Katalog przedmiotów (sylabusy) dla studentów kierunku inżynieria środowiska

Kierunek inżynieria środowiska - (I stopień) -profil praktyczny od roku akademickiego 2016/2017

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (pobierz) Biologia i ekologia (pobierz) Budownictwo (pobierz) Chemia (pobierz) Fizyka (pobierz) Geochemia powierzchniowa (pobierz) Geochemia środowiska (pobierz) Geodynamika (pobierz) Geologia górnicza (pobierz) Geologia strukturalna (pobierz) Geomorfologia i geologia czwartorzędu (pobierz) Geotechnika (pobierz) Gleboznawstwo i rekultywacja (pobierz) Gospodarka odpadami (pobierz) Gospodarka wodna i ochrona wód (pobierz) Gruntoznawstwo (pobierz)...

więcej »