Dziedzictwo kulturoweerasmusMMKSDni Otwarte

Instytuty

Architektury i Urbanistyki

Architektury i Urbanistyki

Instytut Architektury i Urbanistyki gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Student w trakcie trwania studiów poznaje przepisy...

więcej »

Fizjoterapii

Fizjoterapii

Instytut Fizjoterapii gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podtrzymywania i przywracania sprawności fizycznej osób w różnym wieku, utraconej wskutek chorób bądź urazów oraz fachowego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych. W...

więcej »

Humanistyczny

Humanistyczny

Plan studiów został tak skonstruowany, aby po trzech latach intensywnej nauki nasz  absolwent miał pewność, że jego polonistyczna edukacja w niczym nie odbiegała od tej, jaką otrzymali jego rówieśnicy, absolwenci filologii polskiej dowolnego uniwersytetu. Co ważne, chodzi tu nie...

więcej »

Inżynierii Środowiska

Inżynierii Środowiska

Instytut Inżynierii Środowiska gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień zawodowych do wykonywania ocen, ekspertyz i prac projektowych z zakresu geologii inżynierskiej wymaganych do uzyskiwania pozwoleń na budowę wszelkich...

więcej »

Ochrony Środowiska

Ochrony Środowiska

Podstawowym celem Instytutu Ochrony Środowiska powołanego w PPWSZ w Nowym Targu jest wszechstronne kształcenie specjalistów ochrony środowiska, posiadających ugruntowaną wiedzę na temat: budowy i wartości środowiska przyrodniczego, mechanizmów jego degradacji, możliwości...

więcej »

Pielęgniarstwa

Pielęgniarstwa

Podstawowym celem Instytutu Pielęgniarstwa jest przygotowanie absolwenta pielęgniarstwa do wykonywania zawodu pielęgniarki (pielęgniarza).

więcej »

Ratownictwa Medycznego

Ratownictwa Medycznego

Instytut Ratownictwa Medycznego zapewnia studentom wysoki poziom kształcenia potwierdzony ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Instytut dysponuje doświadczoną kadrą naukowo-dydaktyczną, a lektoraty z języka angielskiego oraz zajęcia z języka migowego odbywają się w doskonale...

więcej »

Rekreacji i Turystyki

Rekreacji i Turystyki

Istotnym celem edukacyjnej działalności Instytutu Rekreacji i Turystyki jest umożliwienie studentom uzyskania wszechstronnej wiedzy przyrodniczej, społecznej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających działalność  w dziedzinie rekreacji i...

więcej »

Kosmetologii

Kierunek kosmetologia - studia I stopnia licencjackie 3-letnie, profil praktyczny, stacjonarne i niestacjonarne

więcej »