dzien_otwartyLegia akademickazimaAnkietaFA projektBaner FE

01.03.2019 r. IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Nowoczesne technologie w turystyce i rekreacji"

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki oraz Dział Nauki i Wydawnictw Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu serdecznie zapraszają na IV Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców „Nowoczesne technologie w turystyce i rekreacji”, która odbędzie się 1 marca 2019 r.

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów, którzy pragną podzielić się wiedzą i własnymi doświadczeniami naukowymi.

O konferencji:

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów z Polski, Czech i Słowacji oraz uczniów szkół średnich z województwa małopolskiego, którzy pragną podzielić się wiedzą i własnymi doświadczeniami.

Cele konferencji:

Celem konferencji jest ukazanie wpływu nowoczesnych technologii na rozwój turystyki i rekreacji   oraz  nowych trendów na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych.

Obszary tematyczne:

  • Nowe trendy na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych
  • Nowoczesne technologie wykorzystywane w turystyce i rekreacji
  • Rola mediów społecznościowych w kreowaniu sposobów na podróżowanie
  • Aplikacje mobilne w turystyce i rekreacji
  • Nowatorskie metody promocji produktów i regionów turystycznych
  • Wydarzenia kulturalne i eventy jako produkt turystyczny
  • Innowacyjne i niekonwencjonalne rozwiązania w turystyce i rekreacji
  • Turystyka jutra – kierunki, skutki i efekty przemian
  • Bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji
  • Współczesne metody podróżowania

 

Efekt konferencji:

Obfitość  problematyki zawartej w tytule naszej konferencji mobilizuje młodych naukowców do podjęcia dyskusji na tematy istotne dla dalszego rozwoju turystyki. Konferencja pozwoli na wymianę doświadczeń, myśli, analiz i wyników badań związanych z powyższą tematyką. Organizacja tego wydarzenia pozwoli na integrację  studentów z różnych ośrodków akademickich oraz wymianę doświadczeń i poglądów, a co za tym idzie na szeroko rozumianą współpracę. Dodatkowo konferencja znacząco wpłynie na prestiż i promocję naszej uczelni wśród potencjalnych kandydatów, gdyż dużą grupę, do której kierujemy konferencję, stanowią uczniowie szkół średnich.

 

Patronat honorowy:

Prof. dr hab. Stanisław Gulak – Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

 

Skład komitetu naukowego:

Prof. dr hab. Bronisław Górz

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Dr hab. Tadeusz Ambroży

Dr hab. inż. Marek Doktor

Dr Maciej Hodorowicz

Dr Agnieszka Janas

Dr Danuta Żiżka

 

Skład komitetu organizacyjnego:

Mgr Iwona Hodorowicz

Dr Agnieszka Janas

Mgr Agnieszka Krzystyniak

Dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik

Dr Małgorzata Wesołowska

 

 

Kartę zgłoszenia wraz ze streszczeniem prosimy przesyłać do 15.02.2019 r. pocztą elektroniczną,
e-mail: turystyka@ppwsz.edu.pllub faxem (18) 26 10 708, albo pocztą tradycyjną na adres: Dział Nauki i Wydawnictw, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ.

Do pobrania: komunikat, plakat, karta zgłoszenia