Dzień Otwarty 2018Baner FEPodyplomowe architekturaankieta 2018

Komunikaty

Komunikaty ogólne:

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 10 733; email: dos@ppwsz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 423 tel.18 26 10 736; email: ik@ppwsz.edu.pl

1. Informacje dotyczace Portalu eStudent: Logując si겠(login: numer albumu, hasło: numer PESEL) do Portalu eORDO Omnis Student ma możliwość: wglądu w swoje dane osobowe, komunikacji z prowadzącymi, odczytywania ogłoszeń od prowadzących oraz z dziekanatu, wglądu do swojego elektronicznego indeksu, sprawdzenia ocen i zaliczeń, wydruku wzoru wpisu do indeksu, sprawdzenia informacji o poszczególnych kursach, sprawdzenia najważniejszych informacji o prowadzących i zajęciach, zapoznania się z informacjami o przebiegu studiów.POBIERZ

2. Ostatnie wolne miejsca na studia Programu ERASMUS, Nie czekaj, złóż wniosek! http://www.ppwsz.edu.pl/erasmus.html

3. Studenci, którzy odrabiają praktyki oraz zajęcia praktyczne w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu muszą mieć aktualne zaświadczenia od lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenie z badań (wymaz z nosa) przeprowadzonych na obecność MRSA – gronkowca złocistego opornego na metycylinę (koszty badania pokrywa student - koszt badania 50 zł, w przypadku wyniku pozytywnego 65 zł). Zaświadczenie należy przedstawić opiekunowi praktyk wyznaczonemu z ramienia Szpitala. Badanie można zrobić w Zakładzie Mikrobiologii (koło poradni specjalistycznych) Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu (godz.: 7:00 – 17:00 od poniedziałku do niedzieli)

4. Wydawanie kart wjazdu na parking Uczelni - informacja

5. Regulamin studiów PPWSZ w Nowym Targu/ regulami odpłatności  http://www.ppwsz.edu.pl/regulaminy.html

6. Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.  

 Podanie wraz z załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku . Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

 Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji;

 3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe;

 4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu.

 Podania studentów o przyznanie indywidualnej organizacji studiów winny zawierać:

 1) w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1 – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

 2) w przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 – dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta;

 3) w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 3 – zaświadczenie o studiowaniu;

 4) w przypadku określonym w ust. 2 pkt 4 – zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 

 ******************************************************************************************************

I ROK STACJONARNY

1. PODZIAŁ NA GRUPY- SEMESTR 2 17/18- AKTUALIZACJA 14.02.2018R.

2.I ROK – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE - rok akademicki 2017/2018 INFORMACJE ORGANIZACYJNE -pobierz

3. Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu § 8 ust. 2 pkt. 11, Student jest zobowiązany do terminowego przedkładania w Dziale Obsługi Studenta wymaganych dokumentów. Proszę pilnie dostarczyć do pok. 227, zaświadczenie lekarskie uprawniające do kontynuowania studiów na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku kosmetologia – wystawione przez lekarza medycyny pracy oraz potwierdzenie szczepienia WZWB.

4. Nowoprzyjęci studenci wszystkich kierunków zobligowani są do odbycia szkolenia BHP

5. SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDNETÓW PIERWSZEGO SEMESTRU

 EGZAMIN POPRAWKOWY Z J. ANGIELSKIEGO U PANI MGR BĄK ODBĘDZIE SIĘ 23.02.2018 ORAZ 2.03.2018 OD 16.00 W SALI T.2.24

II ROK STACJONARNY

1. PODZIAŁ NA GRUPY - SEMESTR 4 17/18- AKTUALIZACJA 14.02.2018R.

  EGZAMIN POPRAWKOWY Z J. ANGIELSKIEGO U PANI MGR BĄK ODBĘDZIE SIĘ 23.02.2018 ORAZ 2.03.2018 OD 16.00 W SALI T.2.24