Bieg pod choinkęPodyplomowe architekturaBaner FE

Komunikaty

Komunikaty ogólne:

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 10 733; email: dos@ppwsz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 423 tel.18 26 10 736; email: ik@ppwsz.edu.pl

1. Informacje dotyczace Portalu eStudent: Logując si겠(login: numer albumu, hasło: numer PESEL) do Portalu eORDO Omnis Student ma możliwość: wglądu w swoje dane osobowe, komunikacji z prowadzącymi, odczytywania ogłoszeń od prowadzących oraz z dziekanatu, wglądu do swojego elektronicznego indeksu, sprawdzenia ocen i zaliczeń, wydruku wzoru wpisu do indeksu, sprawdzenia informacji o poszczególnych kursach, sprawdzenia najważniejszych informacji o prowadzących i zajęciach, zapoznania się z informacjami o przebiegu studiów.POBIERZ

2. Ostatnie wolne miejsca na studia Programu ERASMUS, Nie czekaj, złóż wniosek! http://www.ppwsz.edu.pl/erasmus.html

3. Studenci, którzy odrabiają praktyki oraz zajęcia praktyczne w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu muszą mieć aktualne zaświadczenia od lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenie z badań (wymaz z nosa) przeprowadzonych na obecność MRSA – gronkowca złocistego opornego na metycylinę (koszty badania pokrywa student - koszt badania 50 zł, w przypadku wyniku pozytywnego 65 zł). Zaświadczenie należy przedstawić opiekunowi praktyk wyznaczonemu z ramienia Szpitala. Badanie można zrobić w Zakładzie Mikrobiologii (koło poradni specjalistycznych) Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu (godz.: 7:00 – 17:00 od poniedziałku do niedzieli)

4.Wydawanie kart wjazdu na parking Uczelni u Administratora Budynku w pokoju 305 - informacja

5. Regulamin studiów PPWSZ w Nowym Targu/ regulami odpłatności  http://www.ppwsz.edu.pl/regulaminy.html

6. Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.  

 Podanie wraz z załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 18 września 2017 roku (poniedziałek). Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

 Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji;

 3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe;

 4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu.

 Podania studentów o przyznanie indywidualnej organizacji studiów winny zawierać:

 1) w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1 – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

 2) w przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 – dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta;

 3) w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 3 – zaświadczenie o studiowaniu;

 4) w przypadku określonym w ust. 2 pkt 4 – zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 7. WAŻNE!!!

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE STUDENCKIE

Samorząd Studencki PPWSZ w Nowym Targu informuje, że do 5 listopada będzie zbierana przez starostów każdego kierunku składka na ubezpieczenie NNW i OC.

Składka :

NNW- 35 zł

OC – 20 zł – składka obowiązkowa dla kierunków medycznych

Starości proszeni są o odbiór list studentów ze swoich kierunków w pokoju 223a od 10.10.2017 r.

UWAGA! Listy, które nie będą wypełnione poprawnie, czyli brak nr PESEL, adresu osoby ubezpieczonej oraz podpisu tej osoby nie będą przyjmowane!

Osoby, które są ubezpieczone indywidualnie nie muszą opłacać składki na uczelni, nie muszą też przynosić ksero polisy, ponieważ będzie to dopiero potrzebne w razie wypadku.

Składkę będzie zbierał sekretarz Samorządu Studenckiego .

 

9. DECYZJE STYPEDIALNE SĄ DO ODBIORU W POKOJU 227. GODZINY ODBIORU:

 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 10.00-14.00

 

SOBOTA 8.00-11.00

 

 ******************************************************************************************************

I ROK STACJONARNY

1.I ROK – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE - rok akademicki 2017/2018 INFORMACJE ORGANIZACYJNE -pobierz

2. Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu § 8 ust. 2 pkt. 11, Student jest zobowiązany do terminowego przedkładania w Dziale Obsługi Studenta wymaganych dokumentów. Proszę pilnie dostarczyć do pok. 227, zaświadczenie lekarskie uprawniające do kontynuowania studiów na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku kosmetologia – wystawione przez lekarza medycyny pracy oraz potwierdzenie szczepienia WZWB.

3. Nowoprzyjęci studenci wszystkich kierunków zobligowani są do odbycia szkolenia BHP

Drugi (ostateczny) termin SZKOLENIA BHP dla nowo przyjętych studentów (którzy nie zgłosili się na pierwszy termin) odbędzie się 17 listopada 2017 r. (piątek) w godzinach 11.00-14.00. s. T.1.39

 4. SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDNETÓW PIERWSZEGO SEMESTRU

 

Egzamin z Toksykologii kosmetyku odbędzie się 9.02.2018 r. godz. 13.00

 

II ROK STACJONARNY

 PODZIAŁ NA GRUPY