Baner FERekrutacja 2018Funkcjonalność i estetykakurs rysunku

Komunikaty

Komunikaty ogólne:

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 10 733; email: dos@ppwsz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 423 tel.18 26 10 735; email: ik@ppwsz.edu.pl

 

1. Informacje dotyczace Portalu eStudent: Logując si겠(login: numer albumu, hasło: numer PESEL) do Portalu eORDO Omnis Student ma możliwość: wglądu w swoje dane osobowe, komunikacji z prowadzącymi, odczytywania ogłoszeń od prowadzących oraz z dziekanatu, wglądu do swojego elektronicznego indeksu, sprawdzenia ocen i zaliczeń, wydruku wzoru wpisu do indeksu, sprawdzenia informacji o poszczególnych kursach, sprawdzenia najważniejszych informacji o prowadzących i zajęciach, zapoznania się z informacjami o przebiegu studiów.POBIERZ

2. Ostatnie wolne miejsca na studia Programu ERASMUS, Nie czekaj, złóż wniosek! http://www.ppwsz.edu.pl/erasmus.html

3. Studenci, którzy odrabiają praktyki oraz zajęcia praktyczne w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu muszą mieć aktualne zaświadczenia od lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenie z badań (wymaz z nosa) przeprowadzonych na obecność MRSA – gronkowca złocistego opornego na metycylinę (koszty badania pokrywa student - koszt badania 50 zł, w przypadku wyniku pozytywnego 65 zł). Zaświadczenie należy przedstawić opiekunowi praktyk wyznaczonemu z ramienia Szpitala. Badanie można zrobić w Zakładzie Mikrobiologii (koło poradni specjalistycznych) Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu (godz.: 7:00 – 17:00 od poniedziałku do niedzieli)

4. Wydawanie kart wjazdu na parking Uczelni - informacja

5. Regulamin studiów PPWSZ w Nowym Targu/ regulami odpłatności  http://www.ppwsz.edu.pl/regulaminy.html

******************************************************************************************************

I ROK STACJONARNY

1. PODZIAŁ NA GRUPY- SEMESTR 2 17/18- AKTUALIZACJA 14.02.2018R.

2.I ROK – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE - rok akademicki 2017/2018 INFORMACJE ORGANIZACYJNE -pobierz

3. Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu § 8 ust. 2 pkt. 11, Student jest zobowiązany do terminowego przedkładania w Dziale Obsługi Studenta wymaganych dokumentów. Proszę pilnie dostarczyć do pok. 227, zaświadczenie lekarskie uprawniające do kontynuowania studiów na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku kosmetologia – wystawione przez lekarza medycyny pracy oraz potwierdzenie szczepienia WZWB.

4. Nowoprzyjęci studenci wszystkich kierunków zobligowani są do odbycia szkolenia BHP

5. SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDNETÓW PIERWSZEGO SEMESTRU

6. Egzamin ustny u mgr Laskowskiej z Języka angielskiego odbędzie się 20.06.2018 o 12.00-14.00 

II ROK STACJONARNY

1. PODZIAŁ NA GRUPY - SEMESTR 4 17/18- AKTUALIZACJA 14.02.2018R.

2. Egzamin u prof. Florkowskiego z Aspektów psychiatrii odbędzie się 22.06.2018 o 10.00 w sali 112