Bieg pod choinkęPielęgniarstwo dodatkoweWykłady akademickieFA projektBaner FE

Komunikaty

Komunikaty ogólne:

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 10 733; email: dos@ppwsz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 423 tel.18 26 10 735; email: ik@ppwsz.edu.pl

1. Informacje dotyczace Portalu eStudent: Logując si겠(login: numer albumu, hasło: numer PESEL) do Portalu eORDO Omnis Student ma możliwość: wglądu w swoje dane osobowe, komunikacji z prowadzącymi, odczytywania ogłoszeń od prowadzących oraz z dziekanatu, wglądu do swojego elektronicznego indeksu, sprawdzenia ocen i zaliczeń, wydruku wzoru wpisu do indeksu, sprawdzenia informacji o poszczególnych kursach, sprawdzenia najważniejszych informacji o prowadzących i zajęciach, zapoznania się z informacjami o przebiegu studiów.POBIERZ

2. Ostatnie wolne miejsca na studia Programu ERASMUS, Nie czekaj, złóż wniosek! http://www.ppwsz.edu.pl/erasmus.html

3. Wydawanie kart wjazdu na parking Uczelni - informacja

4. Regulamin studiów PPWSZ w Nowym Targu/ regulami odpłatności  http://www.ppwsz.edu.pl/regulaminy.html

5. Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;- – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji;- dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; (ZAŚWIADCZENIE Z PRACY- UMOWA NIE WYSTARCZY! kserokopia aktu urodzenia dzieci, itp.)

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe;- zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu- – zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 

Szanowni Państwo,

PODHALAŃSKIE CENTRUM TUTORINGU (PCT)

Ogłasza nabór studentów PPWSZ (wszystkich kierunków studiów) 

na: TUTORIALE

Program Edukacji Indywidualnej w roku akademickim 2018/2019

KORZYŚCI:

- rozwój indywidualnych zainteresowań

- rozwój naukowy i praktyczny

- przyjazna atmosfera

- indywidualne zajęcia z opiekunem (certyfikowanym tutorem)

- tutoriale w semestrze zimowym i letnim

- certyfikat PCT po zakończeniu tutoriali

- udział BEZPŁATNY

REKRUTACJA:

I etap: od 11.12.2018 r. do 3.01.2019 r.

Prześlij aplikację na adres: pone@uek.krakow.pl

Aplikacja musi zawierać:

1.         CV

2.         List motywacyjny

II etap: 7.01-12.01.2019 r. - rozmowa kwalifikacyjna

Liczba miejsc ograniczona! 

Szczegóły w załączniku.

Z poważaniem
Magdalena Smoleń Sekretariat PONE
Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych
ul. Kokoszków 71 34-400 Nowy Targ
tel. (18)26 10 738

******************************************************************************************************

I ROK STACJONARNY

OPIEKUN ROKU DR M.LIS

1.I ROK – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE - rok akademicki 2018/2019 INFORMACJE ORGANIZACYJNE -pobierz

2. Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu § 8 ust. 2 pkt. 11, Student jest zobowiązany do terminowego przedkładania w Sali Obsługi Studenta wymaganych dokumentów. Proszę pilnie dostarczyć do pok. 227, zaświadczenie lekarskie uprawniające do kontynuowania studiów na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej – wystawione przez lekarza medycyny pracy oraz potwierdzenie szczepienia WZWB.

3. Nowoprzyjęci studenci wszystkich kierunków zobligowani są do odbycia szkolenia BHP- 28.09.2018 r. (piątek) - PPWSZ - AULA od godz. 11.00 do 14.00.

4. SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO SEMESTRU- obowiązkowe, termin październik 2018

Szkolenia biblioteczne dla studentów I roku studiów

Informujemy, iż w październiku 2018 roku Biblioteka Uczelniana przeprowadzi szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów w PPWSZ w Nowym Targu. Szkolenie odbywać się będzie drogą elektroniczną do 31.10.2018 r. Informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie internetowej Uczelni, w zakładce BIBLIOTEKA, w folderze "Szkolenie biblioteczne 2018".

Biblioteka Uczelniana PPWSZ w Nowym Targu

5. PODZIAŁ NA GRUPY- SEMESTR 1 18/19

******************************************************************************************************

II ROK STACJONARNY

OPIEKUN ROKU - DR I. ZAŁĘSKA

1. PODZIAŁ NA GRUPY- SEMESTR 3 18/19