JuwenaliaEurostudentFA projektBaner FE

Konferencja naukowa pt. „Górale Babiogórscy w badaniach XIX-wiecznych naukowców i podróżników”

JM Rektor PPWSZ w Nowym Targu dr hab. Stanisław Gulak. objął patronatem honorowym konferencję naukową pt. „Górale Babiogórscy w badaniach XIX-wiecznych naukowców i podróżników”, która odbyła się w Zawoi w ramach tegorocznej „Babiogórskiej Jesieni”.  Celem konferencji było przypomnienie sylwetek oraz naukowo-badawczego dorobku najwybitniejszych uczonych i podróżników, zajmujących się studiami nad przyrodą, kulturą i tradycją górali zamieszkujących północne stoki Babiej Góry. W jej trakcie omówione zostały dokonania geologa Stanisława Staszica, botanika Józefa Augusta Schultesa, archeologa Józefa Aleksandra Łepkowskiego, ludoznawców hr. Ludwika de Laveaux i Władysława Kosińskiego, dziennikarki Marii Steczkowskiej, archiwisty Antoniego Schneidera oraz geografa Wincentego Pola. Odczyty dotyczące dwóch ostatnich badaczy wygłosili kolejno dr Katarzyna Ceklarz i dr Piotr Sadowski z Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu.

 

Tekst: K. Ceklarz

Foto: Michał Sośnicki/BCK w Zawoi

Galeria zdjęć: