Legia akademickawiosnaFA projektBaner FE

Konferencje, seminaria, sympozja organizowane przez inne ośrodki naukowe

 

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - Studenckie Koło Naukowe MANAGER

VIII Konferencja Studenkich Kół Naukowych pt.: "Przedsiębiorczość w XXI wieku", Tarnów 24 kwietnia 2019 r.

Do pobrania: komunikat, karta zgłoszenia

 • Uniwersytet Rzeszowski

Ogólnopolska konferencja naukowa "Kryzys wyobraźni: obrazowanie przyrody w literaturze i filmie", Rzeszów 17 kwietnia 2019 r.

Konferencja skierowana do studentów i doktorantów

Do pobrania: zaproszenie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

VI Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne pielęgniarstwo – wyzwania i dylematy. Praktyka, edukacja, rozwój", Sanok 15 maja 2019 r.

Do pobrania: komunikat, karta zgłoszenia

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Konferencja Naukowa "Zdrowie, sport, uroda", Konin 16 maja 2019 r.

Do pobrania: komunikat, komunika 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska" w Ostrogu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne", Zamość 16-17 maja 2019 r.

Do pobrania: zaproszenie

 • Akademia Finansów i Biznesu "Vistula"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Trzydziestolecie restytucji kapitalizmu w Polsce - blaski i cienie", Warszawa 20 maja 2019 r.

Do pobrania: zaproszenie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Ogolnopolska Konferencja Naukowa "Nauki ekonomiczne - dylematy, wyzwania, perspektywy", Ciechanów 22 maja 2019

Do pobrania: ulotka, karta zgłoszenia, wymogi redakcyjne

 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

VI Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse: Integracja Nauki i Opieki Zdrowotnej: Innowacje i Komercjalizacja, Opole 23-24 maja 2019 r.

Szczegółowe infomacje na stronie: 

http://e-event24.pl/6th_MSP_Conference/

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

VIII Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców "Nauki medyczne i nauki o zdrowiu - BADANIA, EDUKACJA, WSPÓŁPRACA"

Szzcegółowe informacje na stronie: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRFW-dsbr6nQJLENEyz06NfErZbyEkzMzDrXTlxd-Rr6GiMQ/formResponse

Do pobrania: plakat

 • Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła Ii w Białej Podlaskiej, Uniwersytet Wrocławski

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Pogranicza wobez wyzwań współczesności", 4-5 czerwca 2019 r.

Do pobrania: komunikat, kata zgłoszenia

 • Uniwersytet Jagielloński

Konferencji Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości - Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości II, Kraków 27 czerwca 2019 r.

Do pobrania: ulotka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej", Warszawa - Rogów 27-28 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie: 

http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/rogow-2019/

Załączniki: komunikat

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

XVIII Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. "Nauka młodych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość", Siedlce 9 września 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.uph.edu.pl/wydarzenia/kkn

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

 V Jubileuszowa Krajowa Konferencja Naukowa "Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym", Janów Podlaski 11-12 października 2019 r.

Do pobrania: karta zgłoszenia, komunikat