Legia akademickaPielęgniarstwo dodatkoweFA projektBaner FE

Konferencje, seminaria, sympozja organizowane przez inne ośrodki naukowe

 

  • Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja wobec wyzwań kultury współczesnej: Szanse i zagrożenia”, Toruń 24 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje: https://bit.ly/2BE5A4b

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia należy kierować na adres: konferencja@kj.edu.pl do dnia 10 lutego 2019 r.

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Konferencja Naukowa "Zdrowie, sport, uroda", Konin 16 maja 2019 r.

Do pobrania: komunikat

  • Akademia Finansów i Biznesu "Vistula"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Trzydziestolecie restytucji kapitalizmu w Polsce - blaski i cienie", Warszawa 20 maja 2019 r.

Do pobrania: zaproszenie

  • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

VI Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse: Integracja Nauki i Opieki Zdrowotnej: Innowacje i Komercjalizacja, Opole 23-24 maja 2019 r.

Szczegółowe infomacje na stronie: 

http://e-event24.pl/6th_MSP_Conference/

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej", Warszawa - Rogów 27-28 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie: 

http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/rogow-2019/

Załączniki: komunikat

  • Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

 V Jubileuszowa Krajowa Konferencja Naukowa "Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym", Janów Podlaski 11-12 października 2019 r.

Do pobrania: karta zgłoszenia, komunikat