Bieg pod choinkęPielęgniarstwo dodatkoweWykłady akademickieFA projektBaner FE

Kosmetologia II stopnia

Komunikaty

Komunikaty ogólne: Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 10 733; email: dos@ppwsz.edu.pl Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 423 tel.18 26 10 735; email: ik@ppwsz.edu.pl 1. Informacje dotyczace Portalu eStudent: Logując si겠(login: numer albumu, hasło: numer PESEL) do Portalu eORDO Omnis Student ma możliwość: wglądu w swoje dane osobowe, komunikacji z prowadzącymi, odczytywania ogłoszeń od prowadzących oraz z dziekanatu, wglądu do swojego...

więcej »

Egzamin dyplomowy

EGZAMIN DYPLOMOWY - Obrona Pracy Magisterskiej  w roku akademickim 2017/2018   SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM OBRON NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 - POBIERZ Uwaga! godziny mogą ulec nieznacznym zmianom WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO OBRONY PRACY JEST ZŁOŻENIE O S O B I Ś C I E w DOS pok. 227 (po zaliczeniu czwartego semestru)  następującej dokumentacji: 1) dziennika praktyk zawodowych (zaliczonego przez opiekuna praktyk w PPWSZ); 2) trzech egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji papierowej...

więcej »

Plany studiów

Plan studiów kosmetologia bioestetyczna stacjonarne - obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 - pobierz Plan studiów kosmetologia bioestetyczna niestacjonarne - obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 - pobierz Plan studiów technologia kosmetyków stacjonarne- obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 - pobierz Plan studiów technologia kosmetyków niestacjonarne- obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 - pobierz

więcej »

Katalog przedmiotów - Sylabusy

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Praktyki zawodowe

 OPIEKUN DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY PRAKTYK ZAWODOWYCH, KIERUNEK KOSMETOLOGIA: mgr Faustyna Kuros terminy przyjęć: poniedziałek 8-11:00, p.120   DOKUMENTY DO POBRANIA: 1.Regulamin zajęć praktycznych/klinicznych i praktyk zawodowych w Instytucie Nauk o Zdrowiu Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Kierunek fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia  -  pobierz 2. Karta zgłoszenia na praktyki - pobierz (kartę należy zlożyć w...

więcej »

Wzory podań

 PODANIE DO DYREKTORA INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU (pobierz) w sprawie przywrócenia pierwszego terminu egzaminu (podanie nalezy złożyc wraz z zaswiadczeniem potwierdzającym usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie w pierwszym terminie) w sprawie egzaminu komisyjnego (podanie należy złożyć w ciągu 5 dni od daty egzaminu poprawkowego, w przypadku zarzutów dotyczących braku obiektywizmu w ocenie, czy też niewłąściwego przebiegu egzaminu) PODANIE DO PROREKTOR DS. DYDAKTYKI...

więcej »
1 2 3