Bieg pod choinkęPielęgniarstwo dodatkoweWykłady akademickieFA projektBaner FE

Kosmetologia II stopnia

Kierunek kosmetologia - studia drugiego stopnia magisterskie 2-letnie o profilu praktycznym

Specjalności wybierane po pierwszym semestrze studiów:

  • technologia kosmetyków
  • kosmetologia bioestetyczna

Studia drugiego stopnia - magisterskie na kierunku kosmetologia mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku kosmetologia.

Do postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2018/2019 mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrują się w systemie eKandydat oraz złożą w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Warunki, zasady i terminy rekrutacji na rok akademicki 2018/2019:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat (do 12 października 2018 r.*)

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (do 12 października 2018 r.*)

3) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie na podstawie: średniej ocen uzyskanych z całości studiów pierwszego stopnia kierunku kosmetologia, ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i obliczonej przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.

Plan studiów w formie stacjonarnej (specjalność: technologia kosmetyków)

Plan studiów w formie stacjonarnej (kosmetologia bioestetyczna)

Cele kształcenia, możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku kosmetologia, studia drugiego stopnia

Przyjmowanie dokumentów o przyjęcie na studia: budynek główny (Rektorat), II piętro w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w pokojach nr 223, 223a lub 224 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

*w przypadku kandydatów na studia II stopnia - magisterskie szczegółowe informacje o terminach naboru można uzyskać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl