Baner FERekrutacja 2018kurs rysunku

Mocna reprezentacja PPWSZ na NeuroRehab 2017

VII Międzynarodowy Neurorehabilitacyjny Kongres - „NeuroRehab 2017” - w uzdrowiskuKúpele Lúčky” w Ružomberku współorganizuje już po raz kolejny Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu.  

 

    Dwudniowy Kongres, trwający od 16 do 17 marca, organizowany jest pod patronatem honorowym: ministra obrony inż. Peter’a Gajdoš’a, prof. med. Anny Lesňákov’ej, dziekana wydziału zdrowia KU w Ružomberku oraz inż. Peter’a Rendek’a, dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego UVN SNP w Rużomberku, a od początku całym sercem i umysłem czuwa nad  organizacją i przebiegiem obrad Kongresu dr. med. Štefan Madarász, dyrektor Kliniki Neurologii Szpitala UVN SNP w Rużomberku.

 

 W Komitecie Naukowym i Programowym zasiadają obok prof. med. dr hab Jana Benetina, przewodniczącego Słowackiego Urzędu Neurologii i ordynatora wydziału Neurologii SZU w Bratysławie, reprezentanci Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu:  J.M. ks. rektor prof. dr  hab. Stanisław Gulak oraz dr Halina Zięba i mgr Teresa Friediger  z Instytutu Nauk o Zdrowiu,  kierunku Fizjoterapia PPWSZ w Nowym Targu.

        Są w nim również: prof. med. dr hab. Maria Kovářová z wydziału Zdrowia i Nauk Społecznych Uniwersytetu Południowe w Czeskich Budziejowicach, prof. med. dr. Michał Kovac, prof. Andrzej Kwolek z wydziału Medycznego Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. med. dr hab. Anna Lesňáková, dziekan FZ KU w Rużomberku, prof. inż. dr Valérie Tóthová, z wydziału Zdrowia i Spraw Socjalnych Uniwersytetu Czech Południowych w Czeskich Budziejowicach, doc. inż. dr hab. Zuzana Hudáková z KZ FZ KU, Ruzomberok, kierownik Wydziału Fizjoterapii FZ KU, dr n. med. Marek Kiljański, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Łodzi, dr Paweł Lizis z Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej z Wydziału Edukacji i Zdrowia w Kielcach, dr. med. Štefan Madarász, kierownik Kliniki Neurologii Szpitala UVN SNP, dr hab. Juidit Mallam, Primark Neurorehabilitacyjnego Centrum Sopron HUNGARIA, dr hab Teresa Pop z Wydziału Medycznego Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, doc. Olga Plum, kierownik Zakładu Rehabilitacji Medycyny I Uniwersytetu Karola w Pradze, mgr Monika Valešová z Wydziału Zdrowia, Uniwersytetu West Bohemia.

Kongres jest przeznaczony dla specjalistów zajmujących się neurologią, neurologią dziecięcą, ortopedią, traumatologią i neurochirurgią ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapii i rehabilitacji. To dlatego biorą w nim udział lekarze rehabilitacji, fizjoterapeuci, pracownicy instytutów medycznych i SPA, a także logopedzi, psycholodzy oraz studenci.

Podczas Kongresu będą przedstawione takie zagadnienia jak np. historia neurorehabilitacji, rehabilitacji i fizjoterapii, a także nowe terapie dla pacjentów neurologicznych, czy nowe propozycje rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Zostaną też poruszone problemy z rehabilitacją i fizykoterapią pacjentów z „zaburzenia ruchu”, takimi jak: ataksja, dystonia, drżenie samoistne, choroba Parkinsona, parkinsonizm atypowy itd.  Będzie i o znaczeniu rehabilitacji u pacjentów z chorobami naczyń CNS, czy o opiece paliatywnej pacjentów z ciężką niepełnosprawnością neurologiczną. Będzie mowa również o znaczeniu rehabilitacji i fizjoterapii u pacjentów po operacji kręgosłupa, oraz tych z zaburzeniami połykania. Zostaną poruszone również zagadnienia dotyczące tlenoterapii hiperbarycznej u pacjentów neurologicznych, termoterapii, balneoterapii, akupunktury, masażu igłą.

Warto podkreślić, że kilka ciekawych wykładów wygłoszą także uczestniczący w Kongresie NEUROREHAB 2017 przedstawiciele Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu między innymi:

dr Halina Zięba wykład pt. „Methods  of  physical therapy at the shoc peroneal”;

dr Halina Zięba, mgr Teresą Friediger kolejny wykład pt. „Adjustment  to  life  with  disease   SM”;

dr Halina  Zięba wykład pt.„Improve  mobility and efficiency of the cns througt craniosacral therapy”;

Na temat „Historii Rehabilitacji” mówić będzie doc. dr hab. Zuzana Hudáková.

Štefan Madarász, Michal Šedek, Libor Danihel, Zuzana Hudákova oraz   dr Halina Zięba zaprezentują wyniki badań w ramach projektu UE „Biodex gait trainer 3-  application possibilities in rehabilitation of gait disorders patients”.

Mgr Teresa Friediger przedstawi temat: „Selected methods of rehabilitation of fecal incontinence”.

        

Dr Halina Zięba  na tym Kongresie będzie także pełnić rolę przewodniczącej panelu  dotyczącego tematyki fizjoterapii i rehabilitacji pacjentów.

 

Z kolei wykłady na tematy: „Rola fizjoterapii w rozwoju psychoruchowym dzieci z dysleksją oraz „Wykorzystanie topografii powierzchniowej ciała do badań przesiewowych w kierunku wykrycia skoliozy” – wygłosi Piotr Kurzeja z PPWSZ  i Tomasz Szurmik zUniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

 

Organizatorami Kongresu NEUROREHAB 2017 są:  Wydział Zdrowia w Ružomberoku, Słowacka Społeczność Neurologiczna, Neurorehabilitacyjne Towarzystwo Słowackie „Neurorehab”, Zakład Rehabilitacji Wydziału Medycyny I Uniwersytetu Karola w Pradze, wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Uniwersytetu Południowej Bohemii w Czeskich Budziejowicach, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Instytut Fizjoterapii w Nowym Targu, Wydział Lekarski, Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także Rehabilitacja” NEURO”, Sopron z Węgier i Centralny Szpital Wojskowy Szpital SNP w Ružomberku, Neurologiczny Szpital UVN SNP Ružomberoku oraz Uzdrowisko Lucky SPA.

 

 Uzdrowisko Lućky  jest jednym z najstarszych na Słowacji. Jest znane już od 1761 roku. Leży w górach niedaleko Rużomberku na granicy dwóch krain geograficznych Orawy i Liptowa. Jest tu wapniowo-magnezowa woda mineralna nasycona naturalnym dwutlenkiem węgla ze źródła leczniczego o temperaturze 32 °C. W uzdrowisku tym leczone są od wielu lat schorzenia ginekologiczne i śmiało można stwierdzić, że jest to jedyne uzdrowisko słowackie specjalizujące się w leczeniu chorób kobiecych. Leczy się tu też choroby układu ruchu.

Tekst Beata Szkaradzińska

Zdjęcia poglądowe z zajęć prowadzonych w Podhalańskiej Uczelni przez dr Halinę Ziębę

Galeria zdjęć: