Baner FERekrutacja 2018kurs rysunku

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

P. Czy zajęcia z języka obcego są obowiązkowe?

O. Zajęcia z języka obcego w ramach lektoratów są obowiązkowe dla wszystkich studentów, z wyjątkiem tych, którzy posiadają odpowiedni certyfikat znajomości języka (vide następne pytanie). Zwolnieni z obecności na lektoratach mogą być także studenci, którzy powtarzają rok i mają pozytywną ocenę z lektoratu, oraz studenci, którzy przenieśli się na PPWSZ z innej uczelni, wyrównują różnice programowe, a uzyskali pozytywną ocenę z lektoratu obejmującego co najmniej 30h ćwiczeń w każdym semestrze. W obu przypadkach ostateczną decyzję podejmuje lektor.

P. Czy ktoś może być zwolniony z lektoratu, jeśli posiada certyfikat znajomości języka?

O. Studenci, którzy uzyskali certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B2 lub wyższym (C1, C2) wg klasyfikacji przyjętej przez Radę Europy, mogą starać się o zwolnienie z uczestnictwa w lektoratach. W takim przypadku na początku roku akademickiego student musi zgłosić u lektora prowadzącego ćwiczenia swą chęć uzyskania zwolnienia i złożyć podanie u Kierownika Studium Języków Obcych (p. 236)

Lista certyfikatów uprawniających do zwolnienia z lektoratów języka obcego:

JĘZYK ANGIELSKI

- TELC B2

- IELTS

- TOEFL

- FCE

- CAE

- CPE

- ESOL Skills for Life [Level 1 (B2), Level 2 (C1)]

JEZYK NIEMIECKI

- TELC B2, Goethe Zertifikat B2, ZDfB, Test DaF B2, DSH, B2 MD

- ZMP, PWD, Test DaF C1, DSH, C1 OD, TELC C1

P. Na jakim poziomie są zajęcia z języka obcego?

O. Lektoraty muszą kończyć się egzaminem na poziomie B2 biegłości językowej po piątym semestrze lektoratów. Ćwiczenia odbywają się na poziomie A2/B1 na pierwszym semestrze ćwiczeń i stopniowo wprowadzane są coraz trudniejsze zagadnienia i słownictwo, aby osiągnąć docelowy poziom B2.

P. Czy na uczelni można rozpocząć naukę języka od początku?

O. Działalność Fundacji na rzecz PPWSZ w Nowym Targu przewiduje organizację i prowadzenie dodatkowych, odpłatnych zajęć językowych. Odpowiednie informacje znajdują się na stronie PPWSZ. Lektoraty zaczynają się od poziomu A2/B1, więc nie istnieje możliwość uczenia się języka od podstaw w ramach obowiązkowych zajęć.

P. Czy na uczelni można mieć kontakt z językiem obcym poza obowiązkowymi zajęciami?

O. W uczelni działa Koło Języka Angielskiego, którego spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. 90 minut. Podczas zajęć w ramach koła wykorzystywane są materiały przygotowujące do egzaminu FCE (poziom B2). Oczywiście są to zajęcia bezpłatne.

P. Czy jest coś, co wyróżnia lektoraty na PPWSZ?

O. Lektoraty na naszej uczelni nie tylko uczą języka, ale przede wszystkim przygotowują studentów do swobodnej komunikacji w kontekście zawodowym, ponieważ zajęcia językowe są dostosowane do wybranego kierunku. Tak więc dla przykładu studenci kierunków medycznych uczą się podstaw anatomii i fizjologii człowieka po angielsku, czytają artykuły naukowe i zapoznają się z materiałami multimedialnymi, które omawiają zagadnienia związane z medycyną. Niestety tego rodzaju profilowanie zajęć nie jest jeszcze dostępne dla języka niemieckiego, ponieważ grupy ćwiczeniowe utworzone są ze studentów różnych kierunków.

P. Czy istnieje jakiś szczególny sposób na skuteczną naukę języka?

O. Biegłość języka w przypadku osób dorosłych rodzi się powoli. Trzeba ćwiczyć wszystkie umiejętności, tj. mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Każda osoba ma swoje indywidualne preferencje co do sposobu i czasu nauki, lecz jedno jest pewne – konieczna jest regularna praca z językiem. Nie ma żadnej drogi na skróty. W przypadku lektoratów najbardziej efektywna jest metodyczna nauka, bo zakuwanie przed kolokwium dużej ilości materiału być może przyniesie ocenę pozytywną, ale na pewno nie pozwoli na dobre przyswojenie języka. Ponieważ zajęcia językowe zawsze bazują na wcześniejszych semestrach, dlatego najlepiej uczyć się konsekwentnie z tygodnia na tydzień, aby egzamin końcowy nie był koszmarem [nightmare], ale bułką z masłem [piece of cake]. Lepsze rezultaty można osiągnąć, pracując w domu przez 30 min, 4 razy w tygodniu (łącznie 2 h pracy), aniżeli przez 4 h jednego dnia.