Fundusze pielęgniarstwoRekrutacja 2017rekrutacja 2017/2018Drzwi otwarte

Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych 04.04.2017 r.

Seminarium metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego

w Instytucie Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Nowym Targu

 

Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych.

 

4 kwietnia 2017

Wykładowcy i studenci filologii angielskiej PPWSZ w Nowym Targu  zapraszają nauczycieli  języka angielskiego na doskonalące warsztaty metodyczne, pt. „Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych”.

XXI wiek cechuje przede wszystkim gwałtowny rozwój nowych technologii. Młodzież i dzieci  na co dzień korzystają z narzędzi i zasobów internetowych. Chcąc uczynić nauczanie ciekawym i atrakcyjnym dla uczniów, określanych również mianem cyfrowych tubylców, nauczyciel musi rozwinąć kompetencje cyfrowe.  Mamy nadzieję, że nasze warsztaty przynajmniej częściowo przyczynią się do tego celu i zachęcą Państwa do efektywnego stosowania nowych technologii na lekcjach języka obcego.

Warsztaty będą prowadzone w języku polskim, ale przykłady ćwiczeń będą podawane w języku angielskim.

Każdy uczestnik warsztatów szkoleniowych otrzyma stosowny certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W trakcie warsztatów przewidziano przerwy kawowe.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednak wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie zgłoszenia i odesłanie do dnia 27 marca 2017r. na adres: ih@ppwsz.edu.pl z dopiskiem w tytule „Zgłoszenie na warsztaty”.

Liczba miejsc ograniczona!!!

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Program warsztatów <POBIERZ>

Formularz zgłoszeniowy <POBIERZ>