Legia akademickawiosnaFA projektBaner FE

Nowy zarząd UTW w Nowym Targu

Nowy zarząd UTW w Nowym Targu

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces

<Henry Ford>

W miniony czwartek pani dr Teresa Mucha, prorektor PPWSZ ds. nauki i rozwoju,  spotkała się
z przedstawicielkami nowotarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie miało charakter podniosły, gdyż jego celem było pożegnanie dotychczasowego zarządu UTW i przywitanie nowego.

Na ręce pani Małgorzaty Czapli, odchodzącej prezes UTW, pani prorektor złożyła serdeczne podziękowania za rzetelną pracę na rzecz rozwoju uniwersyteckiej Społeczności Trzeciego Wieku
w Nowym Targu. Pani dr Teresa Mucha przypomniała zasługi ustępującego zarządu UTW o czym najlepiej świadczy nadany im, przez Federację Stowarzyszeń UTW, złoty certyfikat noszący tytuł „Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

W imieniu własnym oraz całej Społeczności Akademickiej PPWSZ, pani prorektor złożyła gratulacje nowej pani prezes Józefie Koźlak życząc siły i wytrwałości w realizacji wszelkich inicjatyw rozwojowych Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu.

Oprac. i zdj. DPiW

Galeria zdjęć: