Casting do radiaBaner FEFunkcjonalność i estetyka

O mukowiscydozie dla studentów

Instytut Nauk o Zdrowiu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu (PPWSZ) oraz Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą (PTWM) zapraszają na Konferencję Naukową pn.: Mukowiscydoza - Rehabilitacja - Sport. To już druga konferencja organizowana w ramach współpracy pomiędzy wyższą uczelnią z Nowego Targu  a rabczańskim stowarzyszeniem, które od 30 lat wspiera chorych na mukowiscydozę.

Mukowiscydoza jest najczęstszą genetycznie uwarunkowaną chorobą rasy białej, wciąż nieuleczalną i znacznie skracającą życie. Celem Konferencji jest przybliżenie najnowszych trendów w leczeniu objawowym oraz fizjoterapii osób chorych na mukowiscydozę. Prace badawcze nad optymalnym sposobem leczenia podążają w różnych kierunkach, jednak podstawą sukcesu w zahamowaniu postępu choroby jest kompleksowe podejście do problemu. Przestrzeganie właściwych zasad leczenia i opieki nad chorymi przez kadrę medyczną, ale także przez samych chorych może znacznie wydłużyć okres przeżycia i przyczynić się do podniesienia jakości życia polskich chorych na mukowiscydozę. Nie bez znaczenia dla leczenia objawowego pozostaje sport, który jak się okazuje, jest bardzo ważnym elementem wspierającym codzienną, żmudną rehabilitację. Dzięki udziałowi w wydarzeniu będziemy mogli na bieżąco śledzić nowe rekomendacje czy najnowsze osiągnięcia w podejściu do tej nieuleczalnej na dziś choroby.

Wierzymy, że dyskusja oraz nawiązane podczas Konferencji kontakty pozwolą uświadomić jak poważną chorobą jest mukowiscydoza oraz z jakimi problemami zmagają się osoby na nią chore.

Honorowy patronatem nad wydarzeniem objęli Jego Magnificencja Rektor PPWSZ w Nowym Targu prof. nadzw. dr hab. Stanisław Gulak oraz Waldemar Majek - Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.

Konferencja, która ma charakter otwarty, odbędzie się 20 listopada. Na wykłady zapraszamy do Auli PPWSZ w Nowym Targu, budynek Tatry, ul. Kokoszków 71.

Mukowiscydoza to ciężka ogólnoustrojowa choroba o podłożu genetycznym. Źródłem choroby jest mutacja genu, który odpowiada miedzy innymi za syntezębłonowego kanału chlorkowego CFTR. Organizm chorego produkuje nadmiernie lepki śluz, który powoduje zaburzenia we wszystkich narządach posiadających gruczoły śluzowe, a przede wszystkim w układzie oddechowym i pokarmowym. Mukowiscydoza największe spustoszenie czyni w płucach chorego, prowadząc z czasem do ich całkowitej niewydolności. W konsekwencji jedynąszansąna przedłużenie życia staje sięprzeszczep płuc. Mukowiscydoza jak dotąd jest chorobąnieuleczalną, ale wczesna diagnoza, badania kontrolne, odpowiednie systematyczne leczenie rehabilitacja oraz szybki rozwój medycyny dająszansęna dłuższe i lepsze życie chorych.

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą(PTWM) jest najstarsząi największąw Polsce organizacjądziałającąna rzecz chorych na mukowiscydozę. Towarzystwo zostało powołane w 1987 r. z inicjatywy osób, które codziennie wspólnie walcząo zdrowie i życie chorych na mukowiscydozę: lekarzy i rodziców chorych dzieci. MisjąPolskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoząjest niesienie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom chorym i ich rodzinom, w walce z ciężką, nieuleczalnąchorobąjakąjest mukowiscydoza.

 

Oprac. Magdalena Czerwińska Wyraz, Bożena Kowalczyk

Galeria zdjęć: