Baner FEStudia dualneNowe kierunkiRekrutacja 2018Funkcjonalność i estetykakurs rysunku

Ogólnopolska konferencja naukowa "Media regionalne w niepodległej Polsce 1918-2018"

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki oraz Dział Nauki i Wydawnictw Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu serdecznie zapraszają na Ogólnopolską konferencję naukową "Media regionalne w niepodległej Polsce 1918-2018", która odbędzie się 25-26 października 2018 r.

Celem konferencji jest ukazanie, w jaki sposób media regionalne XX i XXI w. wpisują się w konteksty takie, jak: kultura, język, oświata, polityka, religia, ekonomia, etyka, rozrywka. Przedmiotem refleksji chcielibyśmy uczynić następujące zagadnienia:

 • dynamika i kierunki przemian mediów regionalnych,
 • media regionalne a media ogólnopolskie,
 • media regionalne a nowe media,
 • konwergencja mediów na poziomie regionalnym,
 • zapotrzebowanie na media regionalne,
 • reklama w mediach regionalnych,
 • historia mediów regionalnych,
 • przyszłość mediów regionalnych,
 • język mediów regionalnych,
 • język w mediach regionalnych,
 • gwara a media regionalne,
 • tekst w mediach regionalnych,
 • nowe i stare gatunki dziennikarskie w perspektywie stylistycznej i genologicznej,
 • poprawność językowa w mediach regionalnych,
 • edukacja regionalna a media regionalne,
 • kształcenie dziennikarzy mediów regionalnych,
 • tematyczna zawartość mediów regionalnych,
 • zadania dziennikarzy mediów regionalnych,
 • odbiorcy mediów regionalnych,
 • informowanie a publicystyka mediów regionalnych,
 • kulturotwórcza rola mediów regionalnych,
 • media regionalne a świadomość narodowa i lokalna,
 • media regionalne w dobie globalizacji i glokalizacji,
 • ikoniczność mediów regionalnych.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy także osoby wykonujące zawód dziennikarzy w regionie, bowiem w ramach spotkania planujemy zorganizowanie panelu praktycznego. Chcielibyśmy, aby w jego ramach głos zabrali ludzie mediów związani z regionalnymi środkami masowego przekazu i podzielili się ze środowiskiem naukowym swoimi obserwacjami i refleksjami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Anna Mlekodaj, prof. PPWSZ

dr Krzysztof Waśkowski                                

dr Barbara Zgama

mgr Agnieszka Czajkowska

mgr Agnieszka Krzystyniak

 

Informacje organizacyjne

 

Obrady będą się odbywały w dniach 25–26 października 2018 r. w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu (ul. Kokoszków 71, Nowy Targ).

 

Formularz zgłoszeniowy wraz ze streszczeniem referatu (do 1000 znaków) prosimy przesyłać do 10 września 2018 roku na adres mailowy: mediaregionalne@ppwsz.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres: Dział Nauki i Wydawnictw, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ (z dopiskiem Media regionalne), lub faxem (18) 26 10 708

 

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł obejmuje przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz publikację referatów w tomie pokonferencyjnym (po pozytywnej recenzji tekstu).

 

Opłatę konferencyjną należy uiścić do 15 września 2018 r. w formie przelewu na rachunek w Banku Zachodnim WBK: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 (z dopiskiem: Konferencja media regionalne).

 

Przewidywany czas wystąpienia: 20 min.

Język konferencji: polski.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu, lecz deklarują pomoc w znalezieniu i rezerwacji dogodnego hotelu.

 Program konferencji i dodatkowe informacje organizacyjne zostaną przesłane do 20 września 2018 r.

 

Do pobrania: komunikat, karta zgłoszenia