Fundusze pielęgniarstwoRekrutacja 2017Magisterskie anglistyka rekrutacjarekrutacja 2017/2018Brama do PodhalaDrzwi otwarteppwsz

Pielęgniarstwo I Stopnia

PROMOCJA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W SZKOŁACH

PROMOCJA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W SZKOŁACH

Studenci I roku Pielęgniarstwa od kilku lat prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach powiatu nowotarskiego. W ubiegłym roku zajęcia dotyczyły prawidłowego odżywiania i zaburzeń w odżywianiu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku w miesiącach...

więcej »

REKRUTACJA NA STUDIA

Rekrutacja od 22 maja do 22 lipca.

więcej »

Informacje ogólne

Podstawowym celem Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunku Pielęgniarstwa jest przygotowanie absolwenta pielęgniarstwa do wykonywania zawodu pielęgniarki (pielęgniarza). Absolwent  studiów I stopnia -  po ukończeniu 3-letnich studiów - otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Podczas studiów zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne...

więcej »

Władze instytutu

Informacje dotyczące władz instytutu oraz dyżurów dyrektora, zastępcy dyrektora i opiekuna praktyk.

więcej »

Sekretariat

Dane kontaktowe sekretariatu Instytutu Pielęgniarstwa oraz informacje o dyżurach dla studentów.

więcej »

Dyżury pracowników

Dyżury nauczycieli akademickich Instytutu Pielęgniarstwa.

więcej »
1 2 3 4