Legia akademickaPielęgniarstwo dodatkoweFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Biblioteka Uczelniana
Podhalańskiej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu

 

Zadaj pytanie on-line

CZYTELNIA
telefon: 18 26 10 714
czytelnia@ppwsz.edu.pl 

 
WYPOŻYCZALNIA
telefon: 18 26 10 715
wypozyczalnia@ppwsz.edu.pl

Podhalańska Biblioteka Cyfrowa

Informacja ogólna

Projekt PPWSZ w Nowym Targu "Podhalańska Biblioteka Cyfrowa"; KONKURS: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 2 Oś priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne ; INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Zarząd Województwa Małopolskiego; KIEROWNIK PROJEKTU: dr hab. Anna Mlekodaj, prof. PPWSZ

więcej »

Znaczenie Projektu dla kultury i dziedzictwa Subregionu Podhalańskiego, Małopolski i Polski

PODHALAŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA ochroni istotną (ze względu na rolę Podhala w kulturze i historii Polski) część narodowego dziedzictwa kulturowego; stanie się wartościowym repozytorium podhalaniców, istotnych z punktu widzenia naukowego, popularyzatorskiego, kulturowego oraz edukacyjnego; udokumentuje i spopularyzuje istotny wkład podhalańskiej kultury ludowej w kulturę polską (...).

więcej »

Główne działania w Projekcie

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU: urządzenie w PPWSZ Pracowni Digitalizacji, wyposażonej w nowoczesny sprzęt do digitalizacji druków, gazet, książek. Przeszkolenie personelu. Pracownia jest utworzona przy Bibliotece PPWSZ; digitalizacja kilkunastu tysięcy stron podhalaniców, głównie książek i innych wydawnictw pisanych gwarą lub traktujących o góralskiej kulturze, wydanych przed 1939 rokiem (...).

więcej »

Finanse Projektu

Kliknij WIĘCEJ, aby uzyskac informację na temat finansów projektu.

więcej »