Legia akademickawiosnaFA projektBaner FE

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PPWSZ w Nowym Targu a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

W dniu 6 marca 2018 roku w siedzibie PPWSZ doszło do spotkania dra hab. Stanisława Gulaka, Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z mgr. inż. Marianem Nowakiem, Dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu.

Efektem tych rozmów było podpisanie porozumienia, które zobowiązuje strony do m.in. stwarzania odpowiednich warunków do wymiany doświadczeń organizacyjnych, dydaktycznych i metodycznych oraz doskonalenia zawodowego kadry dydaktycznej i pedagogicznej, organizowania wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, sportowych, kulturalnych oraz turystycznych oraz do promocji i popularyzacji działań Uczelni i Szkoły na zasadzie wzajemności

Oprac. i zdj. DPiW

Galeria zdjęć: