Baner FEStudia dualneNowe kierunkiRekrutacja 2018Funkcjonalność i estetykakurs rysunku

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia angielska w PPWSZ w Nowym Targu od 1 października 2017 roku

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wzbogaciła swoją ofertę o kolejne studia magisterskie. 12 lipca 2017 r. Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku filologia angielska. Kształcenie trwa 4 semestry, kandydaci mają do wyboru specjalność nauczycielską bądź tłumaczeniową.  

Ukończenie studiów drugiego stopnia pozwala absolwentowi legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C2 i znajomością języka niemieckiego lub języka rosyjskiego na poziomie komunikacyjnym oraz posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu nauczyciela lub tłumacza. Absolwenci zdobywają również pogłębioną wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów danych obszarów językowych oraz posiadają kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia angielska mogą podjąć kandydaci, którzy uzyskali tytuł zawodowy licencjata na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie języka angielskiego. Natomiast na kierunek filologia, specjalność filologia angielska - nauczycielska mogą zostać przyjęci absolwenci z tytułem zawodowym licencjata, którzy w toku studiów pierwszego stopnia zrealizowali wszystkie efekty kształcenia dla modułów specjalności nauczycielskiej (w ścisłym odniesieniu do efektów kształcenia opisanych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz. U. z 2012 r. poz. 131), uzyskując kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Proponujemy również bezpłatne studia dzienne z zajęciami w godzinach popołudniowych od 15.00 do 20.00 przez 3 dni w tygodniu.

Rejestracja elektroniczna i przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne trwa do 21 września 2017 r.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ; pokój nr 223, 223a, 224; telefon: (18) 26 10 712,  (18) 26 10 702  lub  (18) 26 10 740; e-mail: dn@ppwsz.edu.pl; strona www.ppwsz.edu.pl

Galeria zdjęć: