JuwenaliaEurostudentFA projektBaner FE

Studia stacjonarne

Sesja

 • Usługi i miejsca pracy - egzamin dr inż. arch. Maria Staruch - 03.06 godz. 15.00 s.218 (egzamin dla studentów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w dniu 6 maja lub uzyskali oceny niedostateczne. Informacja o ocenach - bezpośrednio u P. dr M. Staruch - poniedziałek w godz. 13.15 - 14.45 s. 218 lub w sekretariacie - 329)

 

Organizacja roku akademickiego 2018/19 (pobierz)

Wytyczne dla studentów na semest letni 2018/19 (pobierz)

 • Opiekunowie studentów na poszczególnych rocznikach:

mgr inż. arch. Anna Jędrysko - I rok

mgr inż. arch. Agata Bentkowska- II rok

mgr inz. arch. Agnieszka Fudali - III rok

mgr inz. arch. Agata Bentkowska- IV rok

 • Regulamin studiów PPWSZ w Nowym Targu > http://www.ppwsz.edu.pl/regulamin-studiow-v.html

 • Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

  Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 4 lutego 2019 roku. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

  Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

  1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; - orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

  2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji; - dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; 

  3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe; - zaświadczenie o studiowaniu;

  4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu; - zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 • Skorzystaj z zagranicznych staży absolwenckich z programem ErasmusPLUS. Gdzie?    Kraje UE Na ile ?    2-6 miesięcy, Stypendium?    400-600 euro Informacje: erasmus@ppwsz.edu.pl

 • Informacje dotyczace portalu Wirtualny dziekanat - student logując się (login: numer albumu, hasło: numer PESEL)  ma możliwość: wglądu w swoje dane osobowe, odczytywania ogłoszeń od prowadzących oraz z dziekanatu, wglądu do swojego elektronicznego indeksu,sprawdzenia ocen i zaliczeń itp.