Legia akademickawiosnaFA projektBaner FE

Studia stacjonarne

Organizacja roku akademickiego 2018/19 (pobierz)

Wytyczne dla studentów na semest letni 2018/19 (pobierz)

 

KOMUNIKATY

 • Studenci 2 roku (grupa P1 i P2) proszeni są o przyniesienie na najbliższe zajęcia z podstaw projektowania z panią mgr inż. arch. Agnieszką Fudali wydrukowane zdjęcia z modelu i kalkę techniczną

 

SESJA EGZAMINACYJNA

I ROK

Warsztaty modelarskie - termin poprawkowy 26.02. godz. 11.00 s. 218

Podstawy projektowania architektonicznego egzamin pisemny w dniu 08.02.2019 r. (piątek) godz. 8.00 s. 107

Elementy matematyki - II termin zaliczenia 01.02. godz. 16.00 s.2,34, II termin poprawkowy 22.02. godz. 18.30

Projektowanie wspomagane technikami CAD - oddanie prac - 29.01. w godz. 8.00 - 10.00 s. 0,10

Geometria wykreślna - 04.02. godz. 10.00 s. 2,33. kolokwium zaliczeniowe i egzamin poprawkowy - 18.02. godz. 15.00 s. 2,01

 

II ROK

Ruralistyka - egzamin 07.02. godz. 12.00 s. 2,08

Konstrukcje budowlane 2 - I termin 31.01. godz. 9.00 s. 2,08  II termin 06.02 godz.9.00 s.2,01

Sztuki plastyczne - gr mgr inż. arch. G. Mirka - oddanie prac - 29.01. w godz. 8.00 - 10.00 s. 0,10

Zespoły mieszkaniowe - mgr inż. arch. K. Sieńko-Dragosz - I termin 30.01., II termin - 08.02., III termin 21.02.

 

III ROK

Zespoły mieszkaniowe 2 - dr inż. arch. Maria Staruch - III termin 26.02.  w godz. 11.30 - 13.00 pok. 336

Projektowanie urbanistyczne - I termin 30.01., II termin - 08.02., III termin - 21.02.

J. angielski - 01.02. godz. 9.00 s. 0,05

Komunikacja  - oddanie prac - 29.01. w godz. 8.00 - 10.00 s. 0,10

Ergonomia - I termin 29.01. godz. 11.00 s. 2,35

Instalacje budowlane - oddanie prac 29.01. w godz. 8.00 - 10.00 s. 0,10, egzamin 29.01. godz. 11.15 s. 2,35

Infrastruktura techniczna miasta - kolokwium zaliczeniowe 29.01. godz. 11.30 s. 2,35

 

IV ROK

Modernizacja i konserwacja - III termin dr inż. arch. Maria Staruch - 26.02. w godz. 11.30 - 13.00 pok. 336

Zespoły śródmiejskie - mgr inż. arch. K. Sieńko-Dragosz - I termin 30.01., II termin 08.02., III termin - 21.02.

Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego:

 • I termin - 21.01.2019 r. w sali s. 2,01  od godziny 14,30-15,00.
 • II termin - 24.01.2019 r.w sali s. 2,20 od  godziny od 8,00-9,00.
 • III termin  - 25.02. w godz. 10.30 - 11.00 s. 2,02

 

 • Opiekunowie studentów na poszczególnych rocznikach:

mgr inż. arch. Anna Jędrysko - I rok

mgr inż. arch. Agata Bentkowska- II rok

mgr inz. arch. Agnieszka Fudali - III rok

mgr inz. arch. Agata Bentkowska- IV rok

 

 • Regulamin studiów PPWSZ w Nowym Targu > http://www.ppwsz.edu.pl/regulamin-studiow-v.html

 • Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

  Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 4 lutego 2019 roku. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

  Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

  1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; - orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

  2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji; - dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; 

  3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe; - zaświadczenie o studiowaniu;

  4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu; - zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 • Skorzystaj z zagranicznych staży absolwenckich z programem ErasmusPLUS. Gdzie?    Kraje UE Na ile ?    2-6 miesięcy, Stypendium?    400-600 euro Informacje: erasmus@ppwsz.edu.pl

 • Informacje dotyczace portalu Wirtualny dziekanat - student logując się (login: numer albumu, hasło: numer PESEL)  ma możliwość: wglądu w swoje dane osobowe, odczytywania ogłoszeń od prowadzących oraz z dziekanatu, wglądu do swojego elektronicznego indeksu,sprawdzenia ocen i zaliczeń itp.