Legia akademickaPielęgniarstwo dodatkoweFA projektBaner FE
Szybki kontakt

tel: 18 26 10 702
      18 26 10 712
      18 26 10 740

e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

 

Stypendia Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej

Stypendium Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej

Ogólne warunki ubiegania się o stypendium FWEMW:

- zamieszkanie w środowisku wiejskim lub małomiasteczkowym;

- ukończenie przynajmniej pierwszego roku studiów;

- uzyskanie średniej z egzaminów minimum 4,7 za ostatni rok akademicki;

- uzyskanie pozytywnej opinii Samorządu Studenckiego;

- uzyskanie pozytywnej opinii Urzędu Gminy z miejsca stałego zamieszkania z uwzględnieniem działalności społecznej na rzecz wsi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich pok. 224 tel. 18 2610740 lub na stronie internetowej: www.nauka-pomoc.org.pl