JuwenaliaEurostudentFA projektBaner FE

29.03.19 r. Uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu dla kierunku Pielęgniarstwo

 

29.03.2019 (piątek) o godz. 13.30 odbędzie się uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu dla kierunku Pielęgniarstwo. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej powstało  dzięki dofinansowaniu w ramach projektu pn.: Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Nr projektu POWR.05.03.00-00-0068/17.

W tej wysokospecjalistycznej nowoczesnej pracowni o europejskiej klasie,  w symulowanych warunkach klinicznych przy użyciu fantomów, trenażerów i bardzo zaawansowanych symulatorów odwzorowujących cechy i funkcje ludzkiego ciała, studenci Kierunku Pielęgniarstwo będą zdobywać praktyczne umiejętności zawodowe.

Centrum Symulacji Medycznej zlokalizowane jest w budynku Tatry, posiada 5 sal, wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt dydaktyczny i medyczny:

- Sala pielęgniarska wysokiej wierności

- Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich

- Sala do ćwiczeń umiejętności technicznych

- Sala symulacji z zakresu ALS/BLS

- Sala egzaminacyjna OSCE - Obiektywnego  Standaryzowanego Egzaminu Klinicznego

Nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej ma celu podniesienie jakości kształcenia praktycznego studentów Kierunku Pielęgniarstwa w bezpiecznych, symulowanych warunkach, jak również umożliwi organizowanie i przeprowadzanie strukturyzowanych obiektywnych egzaminów klinicznych (OSCE).

Oprac. Instytut Nauk o Zdrowiu