JuwenaliaEurostudentFA projektBaner FE

26.03.19 r. Warsztaty "Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce"

26 marca 2019 roku o godzinie 8 00 odbędą się warsztaty organizowane przez opiekuna praktyk pedagogicznych filologii angielskiej zatytułowane Jak pracować z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce? Praktyczne wskazówki do pracy w szkole. Warszaty będę prowadzone przez terapeutką oraz nauczyciela języka angielskiego mgr Magdalenę Wiertelak.

Podczas warsztatów studenci zapoznają się obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracy z uczniem z dysleksją i innymi trudnościami oraz obowiązującymi dokumentami wydawanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Poznają procedurę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, nauczą się tworzyć niezbędną dokumentację wraz z dostosowaniami do potrzeb uczniów. Najistotniejszym punktem warsztatów będzie praca studentów nad praktycznym zastosowaniem zaleceń poradni podczas zajęć języka angielskiego oraz sposobem motywowania uczniów to osiągnięcia sukcesu edukacyjnego.

Oprac. Jadwiga Laskowska