Baner FEStudia dualneNowe kierunkiRekrutacja 2018Funkcjonalność i estetykakurs rysunku

WSPARCIE DLA STUDENTÓW

Kredyty studenckie

W dniu 15 sierpnia 2016 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, wypłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1013). Najważniejsze zmiany przewidziane w tym rozporządzeniu obejmują w szczególności: nowy termin składania wniosków o przyznanie kredytu tj. od 15 sierpnia do 20 października (w 2016 roku...

więcej »

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Wniosek o udzielenie wsparcia studentom będącym osobami niepełnosprawnymi Zarządzenie nr 41/2016 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie...

więcej »

Faktury za studia

Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się na żądanie tych osób. W związku z powyższym, fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty za studia. Żądanie można zgłosić osobiście pok. 239, 227 lub adres email: alicja.garbacz@ppwsz.edu.pl wg wzoru. Faktura wystawiana jest na osobę /podmiot, który dokonał...

więcej »