Legia akademickaFA projektBaner FE

Wzory podań

Podania do p. Prorektora (pobierz)

  • w sprawie przyznania IOS -a ( Indywidualnej Organizacji Studiów), urlopu dziekańskiego (pobierz)

(należy je złożyć CONAJMNIEJ NA DWA TYGODNIE PRZED rozpoczęciem kolejnego semestru);

  • w sprawie przyznania wpisu warunkowego, powtarzania semestru

(należy je złożyć najpóźniej tydzień po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej).

 

Podania do p. Dyrektor Instytutu (pobierz)

  • w sprawie przywrócenia terminu egzaminu (najpóźniej do tygodnia po egzaminie);
  • w sprawie egzaminu komisyjnego (wniosek powinien być złożony w ciągu 5 dni od daty egzaminu poprawkowego, w przypadku zarzutów dotyczących braku obiektywizmu w ocenie);
  • w sprawie zmiany terminu egzaminu dyplomowego (najpóźniej tydzień przed)

 

Inne podania