Legia akademickaFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk Technicznych
Kierunek Gospodarka Przestrzenna
telefon: 18 261 07 29
int@ppwsz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 261 07 28
dos@ppwsz.edu.pl

Wzory podań

Wzór podania do Dyrektora Instytutu (pobierz)

 • w sprawie przywrócenia pierwszego terminu egzaminu
  (podanie nalezy złożyc wraz z zaświadczeniem potwierdzającym usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie w pierwszym terminie)
 • w sprawie egzaminu komisyjnego
  (podanie należy złożyć w ciągu 5 dni od daty egzaminu poprawkowego, w przypadku zarzutów dotyczących braku obiektywizmu w ocenie, czy też niewłąściwego przebiegu egzaminu

               

Wzór podania do Prorektora ds. studenckich i kształcenia (pobierz)

 • w sprawie przyznania indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów oraz indywidualnej organizacji studiów  
  (podanie należy złożyć conajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego)
 • w sprawie zmiany trybu studiów

          (podanie należy złożyć przed rozpoczęciem nowego semestru)

 • w sprawie przyznania powtarzania semestru studiów
 • w sprawie zgody na urlop dziekański
  (podanie należy złożyć bezpośrednio po zaistnieniu okolicznośćc uzasadniających  skierowanie na urlop)
 • w sprawie przedłużenia sesji/sesji poprawkowej (pobierz)

 

Wzór podania do Prorektora ds. studenckich i kształcenia w sprawie przyznania wpisu warunkowego (pobierz)

Wpis warunkowy można uzyskać, jeżeli do zaliczenia  semesteru brakuje nie wiecej niż 12 punktów ECTS tzw. bieżacy deficyt punktowy

Pozostałe wzory podań 

 • Wzór podania o udostępnienie materiałów do projektu (pobierz)
 • Formularz aktualizacji danych osobowych (pobierz)