Legia akademickawiosnaFA projektBaner FE

13.05.19 r. XI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Zdrowie gwarantem jakości życia"

Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Dział Nauki i Wydawnictw Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu serdecznie zapraszają na XI Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych „Zdrowie gwarantem jakości życia”, która odbędzie się 13 maja 2019 r.

 

O konferencji:

Konferencja skierowana jest do studentów z obszaru Nauk o Zdrowiu, którzy pragną podzielić się wiedzą i własnymi doświadczeniami naukowymi w czasie 10-minutowych wystąpień, które będą  wysłuchane i ocenione przez Komitet Naukowy.

 

Cele konferencji:

- Promowanie rozwoju naukowego studentów.

- Stworzenie forum dyskusyjnego oraz prezentacja badań i osiągnięć naukowych, jak
i wiedzy w zakresie fizjoterapii, pielęgniarstwa i promocji zdrowia w kontekście współdziałania.

- Promocja zdrowia i jej obszary.

- Przygotowanie studentów do realizacji wspólnych zadań w zakresie ochrony zdrowia.

- Współdziałanie studentów fizjoterapii, kosmetologii, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego w celu promocji zdrowia.

  

Patronat Honorowy:    

Dr hab. Stanisław Gulak,  prof. nadzw.

Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

 

Komitet Naukowy:        

Dr hab. Dariusz Mucha, prof. nadzw. - Przewodniczący

Prof. dr hab. Amantius Akimjak

Prof. dr hab. Jan Dobrogowski

Prof. dr hab. Włodzimierz Drożdż

Prof. dr hab. Antoni Florkowski

Prof. dr hab. Waldemar Hładki

Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Prof dr hab. Ryszard Kurzawa

Prof. dr hab. Andrzej Szczudlik

Prof. dr hab. Daniel Zarzycki

Prof. dr hab. Jan Zimny

Dr hab. Iwon Grys

Dr hab. Zofia Rogóż

Dr hab. Tomasz Pałka

Dr hab. Hubert Wolski

Dr Teresa Mucha

Dr Bożena Bogusz

Dr Michał Ceglarek

Dr Bożena Kowalczyk

Dr Bogumiła Lubińska-Żądło

Dr Wioletta Ławska

Dr Dorota Ogonowska

Dr Zdzisław Stępień

Dr Stanisława Talaga

Dr Izabela Załęska

Dr Maria Zięba

Dr Halina Romualda Zięba

 

Komitet Organizacyjny:   

Dr Bożena Kowalczyk - Przewodnicząca

Dr Bogumiła Lubińska-Żądło

Mgr Bogumiła Kiełtyka

Mgr Faustyna Kuros

Mgr Agnieszka Krzystyniak

 

 

Informacje organizacyjne:

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Nadsyłanie zgłoszeń na podstawie karty zgłoszenia do dnia 29 kwietnia 2019 roku na adres e-mail: zdrowie@ppwsz.edu.pl lub faxem (18) 26 10 708, bądź na adres: PPWSZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

 

Termin konferencji: 13 maja 2019 r. (poniedziałek)

 

Miejsce konferencji: PPWSZ w Nowym Targu

 

Do pobrania: komunikat, karta zgłoszenia, zaproszenie

 

Uczestnictwo w Konferencji było równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, utrwalonego na zdjęciach, w celach informacyjnych związanych z realizacją i przebiegiem Konferencji, poprzez rozpowszechnianie go za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz we wszelkich innych materiałach informacyjnych, publikacjach, w tym czasopismach wydawanych przez Organizatora. Wyrażenie zgody udzielane jest na czas nieokreślony i obejmuje zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, jego imienia i nazwiska na zdjęciach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.