Casting do radiaBaner FEFunkcjonalność i estetyka

Harmonogram zajęć: Kompetencje interpersonalne w geriatrii

II edycja - Harmonogram zajęc z przedmiotu:

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE W GERIATRII

PODZIAŁ NA GRUPY

SYLABUS Z PRZEDMIOTU KOMPETENCJE INTERPERSONALNE W GERIATRII

I edycja -Harmonogram zajęć z przedmiotu:

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE W GERIATRII

PODZIAŁ NA GRUPY

SYLABUS Z PRZEDMIOTU KOMPETENCJE INTERPERSONALNE W GERIATRII