Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

10. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagrożenia a profilaktyka w obszarach zdrowia”

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

jak co roku, z ogromną radością w imieniu Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu – prof. Dariusza Muchy serdecznie zapraszamy Państwa do Nowego Targu na 10.Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych „Zagrożenia a profilaktyka w obszarach zdrowia”, w dniu 21 maja 2018 roku.

Organizatorem konferencji jest Instytut Nauk o Zdrowiu.

Spotkanie jest adresowane do studentów fizjoterapii, kosmetologii, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum dla prezentacji dotychczasowych osiągnięć naukowych w zakresie nauk o zdrowiu. Podobnie jak w latach ubiegłych, spotkanie będzie służyć pogłębieniu wiedzy i nawiązywaniu nowych kontaktów naukowych między studentami i pracownikami z różnych ośrodków w Polsce i zagranicy.

Serdecznie zapraszamy do udziału czynnego w konferencji tj. wygłoszenia prac naukowych     w formie prezentacji ustnej lub plakatu. Przewidziane są 10-cio minutowe wystąpienia ustne   i 5-cio minutowe prezentacje w sesji plakatowej. Z zaprezentowanych prac Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze, które zostaną nagrodzone.

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

WSKAZÓWKI PRZYGOTOWANIA WYSTĄPIENIA

 

Wystąpienie ustne. Prezentacja pracy naukowo-badawczej powinna, o ile to możliwe, zawierać następujące sekcje: Strona tytułowa (autorzy, temat, ewentualnie opiekun i nazwa SKN), Wprowadzenie (definicje, teoria), Cel (ewentualnie hipotezy lub pytania badawcze), Materiał i Metoda, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo.

Wystąpienie plakatowe. Maksymalny rozmiar plakatu to A1 (pion, 841x594 mm). Postery należy umocować na standach przed godz. 9.00. Materiały do umocowania posterów będą przygotowane. W czasie wyznaczonym na prezentacje plakatowe należy być obecnym przy swoim posterze i przygotować się na jego prezentację.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Nadsyłanie zgłoszeń na podstawie karty zgłoszenia do dnia 7 maja 2018 roku na adres email: zdrowie@ppwsz.edu.pl lub faxem (18) 26 10 708,  bądź na adres: PPWSZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Termin konferencji:
21 maja (poniedziałek) 2018 r.

Miejsce konferencji:
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ

Informacje dodatkowe:

dr Bożena Kowalczyk (przewodnicząca komitetu organizacyjnego)

kowalczyk-bozena@wp.pl

Galeria zdjęć: