Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223a, 224
(18) 26 10 712,  (18) 26 10 702,
(18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Architektura II stopnia

Kierunek architektura - studia drugiego stopnia magisterskie 1,5-letnie o profilu praktycznym

Studia drugiego stopnia - magisterskie na kierunku architektura mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, którzy uzyskali tytuł zawodowy inżyniera architekta.

Do postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2019/2020 mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrują się w systemie eKandydat oraz złożą w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Warunki, zasady i terminy rekrutacji na rok akademicki 2019/2020:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat (od 3 czerwca do 27 lipca 2019 r.)

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (od 17 czerwca do 27 lipca 2019 r.)

3) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie na podstawie: średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku architektura lub kierunku architektura i urbanistyka, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.

Cele kształcenia, możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku architektura, studia drugiego stopnia

Przyjmowanie dokumentów o przyjęcie na studia: budynek główny (Rektorat), II piętro w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w pokojach nr 223, 223a lub 224 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

*w przypadku kandydatów na studia II stopnia - magisterskie szczegółowe informacje o terminach naboru można uzyskać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl