rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223a, 224
(18) 26 10 712,  (18) 26 10 702,
(18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Architektura I stopnia

Kierunek architektura - studia pierwszego stopnia inżynierskie o profilu praktycznym

Do postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2019/2020 mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrują się w systemie eKandydat oraz złożą w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Warunki, zasady i terminy rekrutacji na rok akademicki 2019/2020:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat (od 3 czerwca do 27 lipca 2019 r.)

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (od 17 czerwca do 27 lipca 2019 r.)

3) egzamin wstępny z rysunku odręcznego (29 lipiec 2019 r.)

4) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie na podstawie wyników z egzaminu i konkursu świadectw:

„egzamin maturalny - nowa matura": suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów najwyżej punktowanych spośród sześciu: matematyka,  fizyka, geografia, język obcy nowożytny, historia, historia sztuki;

„egzamin dojrzałości - stara matura": średnia arytmetyczna ocen (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z dwóch najwyżej ocenionych  przedmiotów  spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej.

Zasady przyznawania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

Cele kształcenia, możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku architektura, studia pierwszego stopnia

Przyjmowanie dokumentów o przyjęcie na studia: budynek główny (Rektorat), II piętro w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w pokojach nr 223, 223a lub 224 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00; sobota (06.07, 13.07, 20.07, 27.07) w godzinach od 8:00 do 11:00.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl