Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Defibrylator Elektryczny (AED)

Od wczoraj nasza uczelnia (PPWSZ) jest wyposażona w automatyczny defibrylator elektryczny (AED). To nowoczesne urządzenie służące do skutecznej reanimacji osób z nagłym zatrzymaniem krążenia w mechanizmie migotania komór serca. Europejska Rada Resuscytacji zaleca instalowanie AED w tych miejscach publicznych, gdzie statystyczne prawdopodobieństwo wystąpienia migotania komór przekracza 1 zdarzenie w okresie 2 lat.

Obsługa AED jest w pełni bezpieczna i prosta. Jego użycie jest bowiem sterowane głośną instrukcją płynącą z aparatu.

Wszyscy studenci Instytutu Ratownictwa Medycznego, pielęgniarki studiujące w naszej szkole, ale także osoby spoza tych grup zawodowych bez trudności zastosują AED w każdej sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Wystarczy zdjąć aparat ze ściany, otworzyć i postępować zgodnie z zaleceniami wypowiadanymi przez AED.

AED zostało umieszczone w nowym budynku Uczelni, na portierni, a miejsce to jest oznakowane widoczną z daleka tablicą.

Można mieć nadzieję, że nie będzie konieczności podejmowania na terenie naszej szkoły czynności reanimacyjnych. Gdyby jednak taka potrzeba zaistniała – szanse na uratowanie umierającej osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia – od wczoraj znacząco wzrosły.