Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Dla stacjonarnych

                           

KOMUNIKATY OGÓLNE   

 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 (pobierz) 

Terminy egzaminów i zaliczeń, poza informacjami znajdującymi się na tej stronie odbędą się  wg indywidualnych wytycznych prowadzących zajęcia.

Survivalowe formy:  informacja (pobierz) z dnia 09.05 mapa1 (pobierz) mapa 2 (pobierz) 

  • informacja uzupełniona  (pobierz) z dnia 22.05

 

***************

 p. dr hab. J. Ślusarczyk będzie pełnić dyżur na Uczelni w dniach:

 - 11.06 w godz. 9:00-11:00 

 *****************


Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 4 lutego 2019 roku. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; - orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji; - dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; 

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe; - zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu; - zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 

I ROK :

  • INFORMACJA dla nowoprzyjętych studentów dot. wjazdu samochodem na teren Uczelni (pobierz)
  •  

 
II ROK:

 

 

POZOSTAŁE KOMUNIKATY

 

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 107 31; e-mail: dos@ppwsz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 323 tel. 18 26 10 717; e-mail: ih@ppwsz.edu.pl

Sala Obsługi Studenta czynna:

poniedziałek - czwartek - 10.00 - 14.00

piątek - 11.00 - 16.00

sobota - 8.00 - 11.00 

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00

 

  •