Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Zamówienia Publiczne 
tel. 18-26-10-709
fax. 18-26-10-708
email: zampub@ppwsz.edu.pl
pokój 306

Dostawa drukarek, routerów i tablicy interaktywnej dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Nowym targu w ramach realizacji zadania pn. "Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych"

Ogłoszenie o zamówieniu (18.10.2018 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (18.10.2018 r.)

Załączniki do SIWZ (18.10.2018 r.)

Pytania i odpowiedzi (24.10.2018 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.10.2018 r.)

UWAGA !

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. 

Aktualny termin składania ofert to 29.10.2018 r., godz. 15:00, (pok. 225 tj. Punkt Kancelaryjny)

Aktualny termin otwarcia ofert to 29.10.2018 r. , godz. 15:15. (pok.215 tj. Sala Rektorska)

Informacja z otwarcia ofert (30.10.2018 r.)

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (05.11.2018 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.11.2018 r.)