Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Zamówienia Publiczne 
tel. 18-26-10-709
fax. 18-26-10-708
email: zampub@ppwsz.edu.pl
pokój 306

Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji statutowych zadań PPWSZ w Nowym Targu poprzez wyposażenie w sprzęt IT w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych"

UWAGA !

Zmianie ulega godzina składania i otwarcia ofert. 

Termin składania ofert: 15.10.2018 r., godz. 15:00, (pok. 225 tj. Punkt Kancelatyjny)

Termin otwarcia ofert: 15.10.2018 r. , godz. 15:15

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian  tj. Sala Rektorska (pok. 215) 

 

Ogłoszenie o zamówieniu (05.10.2018 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (05.10.2018 r.)

Załączniki do SIWZ (05.10.2018 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.10.2018 r.)

Informacja z otwarcia ofert (16.10.2018 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.10.2018 r.)