Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223a, 224
(18) 26 10 712,  (18) 26 10 702,
(18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Finanse i rachunkowość - studia dualne

Finanse i rachunkowość (studia dualne) I stopnia o profilu praktycznym (3-letnie) o specjalności: rachunkowość i zarządzanie finansami w praktyce

"Finanse i rachunkowość" - kierunek prowadzony w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych, jednostce wspólnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Absolwent otrzymuje wspólny dyplom obu Uczelni.

Studia dualne I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w formie stacjonarnej to innowacyjny system studiowania, zakłada połączenie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego w formie staży i praktyk w przedsiębiorstwach.

Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i projektów w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych oraz 3-miesięczne, coroczne płatne staże w różnych instytucjach (biura rachunkowe, urzędy gminy i inne przedsiębiorstwa) realizowane na podstawie umowy stażowej.

PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW DUALNYCH OPRÓCZ WIEDZY, PODWÓJNEGO DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW (W UEK I PPWSZ) MASZ DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE, KTÓRE JEST WAŻNYM ATUTEM W UZYSKANIU LEPSZEJ PRACY.

Korzyści:

  • w każdym roku  studiów odbywasz płatny 3-miesięczny staż w przedsiębiorstwie lub instytucji;
  • zdobyte podczas staży doświadczenie zwiększa Twoje szanse na zatrudnienie w wymarzonej firmie;
  • przygotowanie teoretyczne na uczelni prowadzi wyspecjalizowana kadra Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, o przygotowanie praktyczne zadbają najlepsi  praktycy w regionie Podhala, Krakowa i Małopolski.

Pierwszy semestr studiów dualnych obejmuje naukę na uczelni, każdy kolejny składa się z naprzemiennych okresów nauki oraz pracy w charakterze stażysty oraz praktykanta w partnerskim przedsiębiorstwie i instytucji.

Organizacja staży

Wszystkie zasady dotyczące stażu (czas pracy, wynagrodzenie za staż, urlop, lokalizacja) reguluje umowa, którą zawierasz z uczelnią i przedsiębiorstwem, przyjmującym Cię na staż. Przedsiębiorstwa te już zadeklarowały przyjęcie stażystów.

Liczba miejsc na studiach dualnych jest ograniczona.

Informacja o konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”, dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych oraz jego wynikach.

Dodatkowe informacje o studiach dualnych

Do postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2018/2019 mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrują się w systemie eKandydat oraz złożą w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Warunki, zasady i terminy rekrutacji na rok akademicki 2018/2019:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat (do 17 września 2018 r.)

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (do 17 września 2018 r.)

3) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie na podstawie wyników z konkursu świadectw:

„egzamin maturalny - nowa matura”: punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów (wyżej punktowanych) spośród czterech: matematyka, geografia, język obcy nowożytny, historia; zasady przyznawania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

„egzamin dojrzałości - stara matura”: średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z dwóch przedmiotów (wyżej ocenionych) spośród czterech: matematyka, geografia, język obcy nowożytny, historia.

Przyjmowanie dokumentów o przyjęcie na studia: budynek główny (Rektorat), II piętro w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w pokojach nr 223, 223a lub 224 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

 

Galeria zdjęć: