rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223a, 224
(18) 26 10 712,  (18) 26 10 702,
(18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Finanse i rachunkowość

Kierunek finanse i rachunkowość studia pierwszego stopnia 3-letnie o profilu praktycznym

"Finanse i rachunkowość" - kierunek prowadzony w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych, jednostce wspólnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Absolwent otrzymuje wspólny dyplom obu Uczelni

Otrzymaliśmy zgodę z MNiSW  (pobierz)

Uchwała nr 184/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wniosku PPWSZ w Nowym Targu oraz UE w Krakowie o nadanie Podhalańskiemu Ośrodkowi Nauk Ekonomicznych w Nowym Targu - jednostce wspólnej tych Uczelni uprawnień do prowadzenia  kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość (pobierz)

Do postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2019/2020 mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrują się w systemie eKandydat oraz złożą w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Warunki, zasady i terminy rekrutacji na rok akademicki 2019/2020:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat (od 3 czerwca do 27 lipca 2019 r.)

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (od 17 czerwca do 27 lipca 2019 r.)

3) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie na podstawie wyników z konkursu świadectw:

„egzamin maturalny - nowa matura”: suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród czterech: matematyka, geografia, język obcy nowożytny, historia; zasady przyznawania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

„egzamin dojrzałości - stara matura”: średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej. 

Plan studiów w formie stacjonarnej

Plan studiów w formie stacjonarnej - studia dualne

Plan studiów w formie niestacjonarnej  

Cele kształcenia, możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia

Przyjmowanie dokumentów o przyjęcie na studia: budynek główny (Rektorat), II piętro w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w pokojach nr 223, 223a lub 224 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00; sobota (06.07, 13.07, 20.07, 27.07) w godzinach od 8:00 do 11:00.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

 

 

 

Galeria zdjęć: