rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ

e-mail: ppwsz@ppwsz.edu.pl
szczegółowe dane »

Fundacja na rzecz Podhalańskiej Wyższej

W dniu 16 maja br. doszło do podpisania aktu notarialnego ustanawiającego fundację na rzecz Podhalańskiej Wyższej. W obecności nowotarskiego notariusza Stanisława Szatko podpisy złożyli przedstawiciele Geotermii Podhalańskiej, ZEW Niedzica, Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego, Bukowiańskiego Towarzystwa Geotermalnego, ośrodka Kotelnica Białczańska, firmy Autoremo oraz Kazimierz Wolski. Zadeklarowali oni stworzenie funduszu założycielskiego w wysokości 65 tys. zł.

Celami Fundacji zgodnie ze statutem są:

  • Wspieranie dydaktycznej i naukowo-badawczej działalności Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
  • Wspieranie rozwoju zaplecza dydaktycznego, naukowo-badawczego oraz rekreacyjno-sportowego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
  • Wspieranie naukowego rozwoju studentów oraz nauczycieli akademickich Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
  • Wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych w celu podniesienia jakości procesu dydaktycznego oraz naukowo-badawczego prowadzonego przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu.
  • Wspieranie sportowej, turystycznej, kulturalnej, religijnej aktywności studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
  • Wspieranie materialne studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
  • Wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu (samodzielnie bądź we współpracy z innymi podmiotami prowadzonej na mocy stosownych porozumień) służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego Podhala, Spiszu, Orawy, Pienin, Ziemi Gorczańskiej, Limanowskiej i Suskiej, zwanych dalej regionem.
  • Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu. (samodzielnie bądź we współpracy z innymi podmiotami prowadzonej na mocy stosownych porozumień) służących wszechstronnemu rozwojowi Podhala, Spiszu, Orawy, Pienin, Ziemi Gorczańskiej i Limanowskiej.
  • Promowanie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.