rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Harmonogram zajęć

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019- pobierz

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020- pobierz

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2018/2019 -semstr zimowy
Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2018/2019 - semestr letni

Terminy egzaminów i zaliczeń w roku akademickim 2018/2019 - terminy egzaminów nie wpisanych będa uzupełnione.

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

03.09.2019. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne godz. 10.00 sala 414

04.09.2019r Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne godz. 8.00 sala 117

05.09.2019r Podstawowa Opieka Zdrowotna godz. 10.00 sala 436

05.09.2019r  Promocja zdrowia godz. 11.00 sla 436

09.09.2019r Anatomia godz. 9.00 AULA

11.09.2019r Pediatritra i pielęgniarstwo pediatryczne II termin poprawkowy godz. 9.00 s.426

13.09.2019r Fizjologia godzina 9.00 - AULA

13.09.2019r Podstawy pielęgniarstwa od 8.00 sala 403

13.09.2019 Jezyk angielski godz. 13.00 sala 415

19.09.2019  Anatomia godz. 9.00- II termin poprawkowy

23.09.19 Podstawy pielęgniarstwa godz. 8.00 sala 403- II termin poprawkowy

23.09.2019r Promocja zdrowia godz. 13.00 s. 436

 

 

 

 ROK AKADEMICKI 2018-2019  STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

INFORMACJA O SPOTKANIU  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 28.09.2018r  

AGENDA SPOTKANIA  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 28.09.2018    r

PREZEN TACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU W DNIU SPOTKANIA 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU  

 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

 • HARMONOGRAM ZAJĘĆ I ROK I SEMESTR  z dnia
 • HARMONOGRAM I ROK II SEMESTR -ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  z dnia
 • Harmonogram zajęć dodatkowych w ramach projektu POWR dla I roku
 • HARMONOGRAM ZAJĘĆ II ROK IV SEMESTR DYDAKTYKA W BRZESKU z dnia 15.02.2019r
 • HARMONOGRAM ZAJĘĆ II ROK IV SEMESTR DYDAKTYKA W BRZESKU -ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  z dnia 15.02.19r
 • Harmonogram zajęc dodatkowych w Projekcie POWR dla II roku
 • HARMONOGRAM ZAJĘĆ II ROK IV SEMESTR z dnia 15.03.19r
 • HARMONOGRAM II ROK IV SEMESTR -ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  z dnia 20.02.19r
 • HARMONOGRAM III ROK VI SEMESTR  z dnia 15.02.19r
 • HARMONOGRAM III ROK VI SEMESTR - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA  z dnia 20.02.19r
 • HARMONOGRAM III ROK VI SEMESTR  DYDAKTYKA BRZESKO z dnia 15.02.19r
 • HARMONOGRAM III ROK V SEMESTR  DYDAKTYKA BRZESKO- ZAJĘCIA PRAKTYCZNE i PRAKTYKA ZAWDOWA  z dnia 15.02.19r