rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Harmonogram zajęć Dializoterapia w opiece geriatrycznej; Opieka nad chorymi w wieku geriatrycznym ze współistniejącymi ranami przewlekłymi

HARMONOGRAM ZAJEĆ  DODATKOWYCH 2018/2019

Dializoterapia w opiece geriatrycznej i Opieka nad chorymi w wieku geriatrycznym ze współistniejącymi ranami przewlekłymi

SYLABUS Z PRZEDMIOTU DIALIZOTERAPIA W OPIECE GERIATRYCZNEJI

SYLABUS Z PRZEDMIOTU OPIEKA NAD CHORYMI W WIEKU GERIATRYCZNYM ZE WSPÓŁISTENIJĄCYMI RANAMI PRZEWLEKŁYMI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM ZAJEĆ  DODATKOWYCH 2017 2018

Dializoterapia w opiece geriatrycznej i Opieka nad chorymi w wieku geriatrycznym ze współistniejącymi ranami przewlekłymi

SYLABUS Z PRZEDMIOTU DIALIZOTERAPIA W OPIECE GERIATRYCZNEJI

SYLABUS Z PRZEDMIOTU OPIEKA NAD CHORYMI W WIEKU GERIATRYCZNYM ZE WSPÓŁISTENIJĄCYMI RANAMI PRZEWLEKŁYMI