rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaFA projektBaner FEbiblioteka

Instytut Nauk Humanistyczno- Społecznych i Turystyki

Instytut Nauk Humanistyczno- Społecznych i Turystyki został utworzony w dniu 24 kwietnia 2015 r. na mocy Uchwały Senatu PPWSZ w Nowym Targu. Powstał z połączenia funkcjonujących dotychczas jako odrębne jednostki: Instytutu Humanistycznego i Instytutu Turystyki, Rekreacji i Ochrony Środowiska.

W Instytucie Nauk Humanistyczno- Społecznych i Turystyki studenci kształcą się na 3 kierunkach:

- Filologia Polska

- Filologia Angielska

- Turystyka i Rekreacja

- Bezpieczeństwo Narodowe

- Dziennikarstwo

- Sport

- Praca Socjalna

Kierunek Filologia Polska

Kierunek Filologia Polska

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA studia I stopnia  Od 2001 roku, więc od momentu utworzenia PPWSZ  kształcimy studentów na kierunku: filologia polska (obecnie na dwóch specjalnościach: dziennikarskiej i nauczycielskiej); filologia,  specjalności: filologia angielska tłumaczeniowa i...

więcej »

Kierunek Filologia Angielska

Kierunek Filologia Angielska

Kierunek filologia, specjalność filologia angielska jest jednym z najmłodszych kierunków w PPWSZ w Nowym Targu. Pragniemy wykształcić absolwentów reprezentujących bardzo wysoki poziom przygotowania filologicznego oraz praktycznego, którzy zadbają o ciągłe  podnoszenie własnych...

więcej »

Kierunek Turystyka i Rekreacji

Kierunek Turystyka i Rekreacji

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA, studia pierwszego stopnia   Absolwent kończący zawodowe studia wyższe na kierunku turystyki i rekreacji PPWSZ otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. W efekcie procesu edukacyjnego nabywa wiedzę i umiejętności, które pomagają mu funkcjonować na rynku...

więcej »

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, 3-letnie (6-semestralne), profil praktyczny Absolwent studiów pozna podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Dzięki zajęciom łączącym ze sobą nauki społeczne, w dziedzinach nauk o obronności i nauk o polityce oraz prawne i humanistyczne, uzyska wszechstronną wiedzę, która pozwoli mu rozpoznać, opisać i zapobiegać zagrożeniom  zarówno o charakterze wojskowym jak...

więcej »

Kierunek Dziennikarstwo

Dziennikarstwo jest kierunkiem studiów z pogranicza nauk społecznych i humanistycznych. W programie nauczania uwzględniono przedmioty, w ramach których studenci będą próbowali zrozumieć kondycję człowieka w świecie, pozycję człowieka zakorzenionego w określonej i wyrazistej przestrzeni kulturowej i społecznej. Idea przygotowania studentów do wykonywania zawodu opiera się na konieczności wyposażenia ich w zasób wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w...

więcej »

Kierunek Sport

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, 3-letnie (6-semestralne) o profilu praktycznym Celem kształcenia na kierunku "sport" będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu, który pozwala oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju motorycznego oraz potrzeb związanych z uczestnictwem w działalności sportowej. Istotne będzie również...

więcej »
1 2